english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Teologiczna konferencja kobiet

Konferencja w Szczecinie

18.04.2015

W Szczecinie odbywa się IV Międzynarodowa Konferencja Teologiczna dla Kobiet. Świeccy i duchowni - kobiety - z Polski, Niemiec i Rosji spotkają się w poszukiwaniu biblijnych i teologicznych odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji kobiet i mężczyzn w Kościele i społeczeństwie.


Teologiczna konferencja kobiet

Konferencja ma miejsce w Międzynarodowym Centrum Studiów i Spotkań im. Dietricha Bonhoeffera w Szczecinie od 15 do 19 kwietnia 2015 roku.

 

Gośćmi specjalnymi konferencji są zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Jerzy Samiec i emerytowana Biskup Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Północnej Łaby, ks. Maria Jepsen.

 

Tematyka konferencji skupia się wokół hasła "Razem w Chrystusie – Razem w Kościele" w kwestii wspólnego życia i współdziałania kobiet i mężczyzn w Kościele.

 

Podczas konferencji zostaną wygłoszone referaty dotyczące powszechnego kapłaństwa wszystkich wierzących postrzeganego z polskiej perspektywy (bp Jerzy Samiec) i w kontekście tekstów ks. Dietricha Bonhoeffera (dr Renate Wind) oraz roli kobiet w Kościele Wyznającym w Niemczech (dr Christine Globig).

 

Tematem przewodnim referatu bp Jerzego Samca było powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących. Biskup podkreślił, że "mamy szukać i zachęcać ludzi do tego, by odnajdowali swoje powołanie i pomagać im odnajdywać odpowiedzialności, bo wtedy odniesiemy sukces".

 

- Myślę, że dla Kościoła dwudziestego pierwszego wieku drogą na rozwój jest szukanie sposobów zaangażowania wielu osób w życie Kościoła - podkreślił zwierzchnik Kościoła. Przypomniał również o kwestii ordynacji kobiet na urząd duchownego - księdza i wniosku, który zostanie przedstawiony na jesiennej sesji synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

 

Zagadnienia poruszone w referacie uruchomiły szereg pytań wśród uczestniczek konferencji. Pojawiły się pytania o odpowiedzialność poszczególnych wiernych w życiu parafialnym, o sposoby rozwiązywania kwestii socjalnych w kontekście ordynacji kobiet, o poszerzenie dyskusji na temat ordynacji wśród parafian, o ilość kobiet i mężczyzn w synodzie oraz ordynację kobiet w perspektywie ekumenicznej.

 

Szczególnym wydarzeniem będzie pierwsza w Polsce „Wieczerza kobiet” (Frauenmahl), spotkanie podczas którego wygłaszane są mowy stołowe na wybrany temat. Jest to inicjatywa zainspirowana zwyczajami domu Katarzyny i Marcina Lutrów. Konferencji będzie towarzyszyć wystawa „Kobiety Reformacji”, przedstawiająca sylwetki niemieckich przedstawicielek Reformacji.

 

Ewangelickie teolożki z krajów Europy Środkowo-Wschodniej spotykają się w Polsce już po raz czwarty. Poprzednie trzy konferencje odbyły się na Mazurach (2007 - Sorkwity, 2009 - Mikołajki) oraz w 2012 roku w Krakowie. Idea konferencji powstała po roku 2005 na kanwie wydarzeń Światowego Dnia Modlitwy, którego liturgię opracowały kobiety z Polski.

 

Organizatorami konferencji są: Komisja ds. Kobiet Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, Diakonia Polska, Evangelischer Bund, Gustav Adolf Werk oraz Światowa Federacja Luterańska.

 

tekst i zdjęcia: Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska