english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

To nie koniec

Zaproszenie do pustego grobu

04.07.2019

"To nie koniec" to już druga książka Piotra Lorka po „Bogu bez brody”. Tym razem autor poszukuje prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa poprzez wsłuchanie się w głosy poszczególnych ewangelistów.


To nie koniec

Autor zachęca w niej do porównywania narracji ewange­licznych i udowadnia, że różnorodność nie musi być argumentem przeciwko prawdziwości, ale może stanowić o bogactwie refleksji chrze­ścijańskiej. Skupia się głownie na analizie opowiadań o pustym grobie Jezusa, by móc dostrzec różnorodność rozumienia tych kluczowych dla chrześcijaństwa chwil z życia Jezusa. Jednak stawia również więcej pytań, niż daje odpowiedzi.

Jego celem nie jest zmierzenie się z pytaniami o wiary­godność historyczną poszczególnych fragmentów biblijnych, ale interesuje go jak ewangeliści odnoszą się do siebie wzajemnie. Poszczególne narracje o pustym grobie i zmartwychwsta­łym Jezusie interpretuje w sposób niezależny od wiary czy niewiary w zmartwychwstanie Jezusa. Chodzi mu o to, aby zarówno chrześcijanie, jak i niechrześcijanie mogli wspólnie przyjrzeć się samym narracjom Ewangelii, zrozumieć ich poszczególne perspektywy, a dopiero potem, mając od­powiednie podstawy egzegetyczne, rozpocząć dyskusję na temat samego faktu zmartwychwstania Jezusa.

„To nie koniec” to otwarte zaproszenie do dialogu z ewangelistami, z sobą samym, z autorem, ale bez oskarżeń, bez podejrzeń, za to z zaangażowaniem i ciekawo­ścią. Taki właśnie dialog może stać się inspiracją do osobistego spotkania się z samym Jezusem, który jest nie tylko odpowiedzią, ale i pytaniem, a pytania najlepiej rozważa się w dialogu.

Sam autor stwierdza: „Chciałbym Cię zaprosić do owego pustego grobu, do odpowiedzi na pytanie o to, jak reagujesz na brak fizycz­nej obecności Jezusa tu i teraz. Czy masz pewność, że On zmartwychwstał i Ty zmartwychwstaniesz, czy raczej masz wątpliwości i myślisz, że On mógł nie powstać z martwych?”.

Zachęcamy do lektury. Warto.

————————–

Piotr Lorek
Członek parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu oraz Synodu Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Wykładowca i mówca współpracujący z Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (cme.org.pl). Doktor habilitowany nauk teologicznych, dziekan i profesor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej (ewst.pl). Zajmuje się dialogiem międzyreligijnym i coachingiem. Towarzyszy ludziom w ich rozwoju duchowym i światopoglądowym (lorekcoaching.pl).

WSPARCIE WYDANIA: parafie ewangelicko-augsburskie z:  Bielska, Cisownicy, Dzięgielowa, Gliwic oraz diecezja wrocławska.