english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Towarzyszenie w żałobie

Projekt międzynarodowy Grundtvig

19.03.2014

W ramach projektu Grundtvig „Towarzyszenie w żałobie w międzykulturowym i międzyreligijnym kontekście” w dniach 5-9 marca br. we Vricku na Słowacji odbyła się pierwsza konferencja.


Towarzyszenie w żałobie

Z Polski uczestniczyło w niej 14 osób: pracownicy Centrum Misji i Ewangelizacji (ks. Grzegorz Giemza, Arnoldiusz Parot i Mariola Fenger), duchowni, pracownik hospicjum, pracownicy domów spokojnej starości, osoby reprezentujące parafialne grupy odwiedzinowe i inne osoby zainteresowane tematyką. Ze strony rumuńskiej było ośmiu uczestników, ze strony słowackiej - dziewięciu.

 

W drugim dniu konferencji ks. Candee Moser (St. Paul, USA) poprowadziła warsztaty dla uczestników seminarium na temat kreatywnych metod towarzyszenia osobom przeżywającym żałobę. Pokazywała w praktyce, jak w procesie refleksji wykorzystać m.in. muzykę zadając pytania na temat osoby wspominanej, wykorzystywać plastyczne formy wyrażania żalu – tworzenie kolażu z wycinków z gazet, lepienie z plasteliny, spacer medytacyjny, medytację Psalmu 23 z użyciem kolorowego arkusza papieru, a także zachęcać do nazywania swoich emocji i oczekiwań wobec otoczenia.


Kolejny dzień konferencji rozpoczął się od przedstawienia przez ks. dr Natalię Kacianową ze Słowacji koncepcji grup wsparcia dla osób w żałobie, realizowanej w słowackim kościele ewangelickim. Oferta wspólnych spotkań jest kierowana do osób, które przeżywają żałobę, jednakże, co ciekawe, w przypadku których od śmierci osoby bliskiej upłynęło co najmniej 6 miesięcy. Zazwyczaj są to grupy 6-8 osobowe, które spotykają się przez sześć tygodni na sześciu spotkaniach tematycznych. Cykl spotkań kończy nabożeństwo, podczas którego wspomina się osoby zmarłe i w którym uczestniczą członkowie danej grupy oraz inni chętni. W czasie takiego nabożeństwa każda osoba z grupy ma okazję wypowiedzieć kilka zdań o bliskiej zmarłej osobie w blasku świecy symbolizującej Chrystusa.


Przedstawione koncepcje są dobrym przyczynkiem do opracowania jednego z celów projektu – stworzenia nowego modelu towarzyszenia osobom z żałobie.


Dalszy program konferencji obejmował poznawanie Słowacji i jej tradycji żałobnych. Zwiedzano miasto Martin z cmentarzem i Muzeum Wsi Słowackiej, Szkołę Biblijną w Martinie i parafię ewangelicką. W sobotę uczestnicy wyjazdu odwiedzili też najstarsze stacjonarne słowackie Hospicjum im. Matki Teresy w Bardejowskiej Nowej Wsi, które powstało w 2003 roku i jest prowadzone przez kościół rzymsko-katolicki. Mieli też okazję zobaczyć Bardejów ze swoim Starym Miastem wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a także działającą tam cerkiew prawosławną.


Wymiernym efektem tego spotkania jest wstępne wypracowanie ankiety dotyczącej towarzyszenia osobom w żałobie.


W ramach projektu odbędą się jeszcze 2 konferencje – we wrześniu w Rumunii i w listopadzie w Polsce, podczas których temat towarzyszenia osobom w żałobie będzie kontynuowany. Projekt zakłada wypracowanie konkretnej koncepcji towarzyszenia osobom w żałobie, przygotowanie i przeprowadzanie ankiet, przeprowadzanie szkoleń oraz przygotowanie międzynarodowej publikacji. Partnerami projektu są: Szkoła Biblijna w Martinie (Słowacja), Foundation Reconciliation in South-East-Europe (Rumunia) i Centrum Misji i Ewangelizacji. Projekt jest realizowany w ramach programu Grundtvig finansowanego przez Komisję Europejską.

 

---------------------------------------

 
Projekt  "Towarzyszenie w żałobie w międzykulturowym i międzyreligijnym kontekście” jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
 
Więcej o projekcie TU.