english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Trwajmy w wierze i nadziei

Ukazał się nowy Zwiastun Ewangelicki nr 6/2020

20.03.2020

Ukazał się nowy "Zwiastun Ewangelicki" nr 6/2020 


Trwajmy w wierze i nadziei

W obecnej sytuacji panującej w kraju, każdy kontakt z Ewangelią i Kościołem, także przez czasopismo, jest ważny oraz pomocny w samotności i odosobnieniu.

W numerze 6/2020 publikujemy List pasterski Biskupa Kościoła oraz uzupełniające go Zalecenie, również autorstwa bpa Jerzego Samca. Wyjaśniają one, jak powinniśmy organizować nasze życie religijne. Ważnym uzupełnieniem jest tekst Jerzego Sojki pt. Praktyka Wieczerzy Pańskiej w obliczu epidemii, w którym przypomina: Wiara nie tylko nie wyklucza racjonalnego, opartego na ludzkiej wiedzy podejścia do zagrożenia, ale wręcz do niego zobowiązuje.
 

W kontekście stanu zagrożenia epidemicznego, mocno, po chrześcijańsku, brzmią słowa naszych autorów. Idźmy śmiało za Panem do nowej Jerozolimy, patrzmy na Niego, niech On wyswobadza z sieci status quo nasze myślenie i działanie  –  wskazuje bp Marian Niemiec. Otwórzmy się na to, co nowe – zachęca diakon Izabela Sikora. Trzeba uruchomić duchowe spojrzenie, by w wierze i nadziei zyskiwać ogląd (…) pozwalający na nieuleganie panice, na odpowiedzialne postepowanie – pisze ks. Jan Badura
 

Tegoroczny czas pasyjny jest niezwyczajny, lecz rozważanie jego stałych elementów niesie pokrzepienie. Czym jest dla nas krzyż – święty znak – pyta Bronisław Sztuchlik, natomiast rozważający Słowo Boże – ks. Artur Woltman i diakon Urszula Śliwka zastanawiają się, czy widać naszą wiarę, czy działamy w imieniu Jezusa. Do refleksji nad sobą zachęcają też diakon Małgorzata Gaś i Andrzej Weigle.
 

W związku z trwającym  Rokiem  wolności chrześcijańskiej w nowym cyklu opisujemy różne aspekty tego zagadnienia. Łukasz Barański w tekście Uwolnienie wierzących za Marcinem Lutrem wyjaśnia, że Chrystus przyszedł po to, by uwolnić ludzi do czynienia dobra w wierze.


Natomiast w rubryce Zbliżenia ks. Kazimierz Jaworski opisuje, jak Kościół i luteranie z Australii pomagają ofiarom pożarów trawiących przez kilka miesięcy ten daleki kontynent.


Zdajemy sobie sprawę, że obecnie standardowy odbiór wydania papierowego „Zwiastuna Ewangelickiego” w parafiach po niedzielnym nabożeństwie jest niemożliwy. Z tego względu będziemy wdzięczni za zorganizowanie, jeżeli to możliwe, nowych sposobów odbioru czasopisma w parafiach.


Jednocześnie chcemy poinformować, że uruchomiliśmy nową wersję strony www.zwiastun.pl.
Więcej szczegółów w informacji obok.