english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Tydzień Biblijny w Jastrzębiu-Zdroju

Już ósmy raz Amerykanie uczyli w Jastrzębiu

09.08.2013

W sobotę, dnia 20 lipca do parafii w Jastrzębiu-Zdroju przybyło dwanaście osób z St. Louis z Luterańskiego Kościoła Synodu Missouri w  Stanach Zjednoczonych. Przybyli, by po raz ósmy wraz z polskimi nauczycielami i opiekunami prowadzić tydzień biblijny połączony z nauką języka angielskiego „Day Camp”.


Tydzień Biblijny w Jastrzębiu-Zdroju

Następnego dnia, w niedzielę podczas nabożeństwa pastorowa Beth Schulz przekazała pozdrowienia i przestawiła swoją grupę. Po nabożeństwie wszyscy nauczyciele omawiali program i przygotowywali się do zajęć.

Wieczorem, w miejscowym kościele, wzięli udział w koncercie GlassDuo z Gdańska /szklana harfa/ oraz Kwartetu Smyczkowego Filharmoników Krakowskich.  

 

„Rośnij w Bożej miłości” – to hasło tygodnia biblijnego, który od 22 do 28 lipca gromadził 85 dzieci i młodzieży przy parafii w Jastrzębiu-Zdroju. Każdy dzień poświęcony był Słowu Bożemu, które jest prawdą, pociesza, jest radosną wieścią, jest źródłem wiary, jest pełne Ducha Świętego.

 

Grupa polskich i amerykańskich nauczycieli i opiekunów prowadziła zajęcia rozpoczynające się w kościele śpiewem, modlitwą, czytaniem tekstu biblijnego, nauką wersetu i nowych pieśni, scenką teatralną. Następnie uczestnicy półkolonii  podzieleni na siedem grup brali udział w zabawach językowych, lekcjach biblijnych, zajęciach sportowych, warsztatach, grach zespołowych. Program dnia kończył się wspólnym śpiewem, powtórzeniem wersetów i historii biblijnych, modlitwą. Każdy otrzymał też upominki, które zabierał do domu. Śpiew prowadził Międzyparafialny Zespół Młodzieżowy, który swą inicjatywą sprawiał, że wszyscy z radością i wielką ekspresją wysławiali Boga.

 

Panie tutejszej parafii w kuchni pracowały na dwie zmiany przygotowując śniadania, obiady, podwieczorki  i kolacje.

 

We czwartek odwiedził nas Marian Janecki - prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój, który w spotkaniu z grupą Amerykanów mówił o historii i perspektywach rozwoju naszego miasta, które w tym roku świętuje 50-lecie nadania praw miejskich. Na zakończenie serdecznej rozmowy, każdy otrzymał książkę opisującą dzieje miasta z licznymi zdjęciami oraz inne upominki.    

 

W niedzielę, 28 lipca na uroczystym nabożeństwie z liturgią młodzieżową prowadzoną przez Międzyparafialny Zespół Młodzieżowy żegnano dwunastu amerykańskich nauczycieli i dziękowano im.

 

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim nauczycielom, opiekunom, młodzieży prowadzącej śpiew, paniom pracującym w kuchni, rodzinom które przekazały artykuły spożywcze, a przede wszystkim Panu Bogu za Jego obfite błogosławieństwo.

 

Ufamy, że wspaniałe chwile tego tygodnia, były nie tylko czasem dobrej zabawy i letniego wypoczynku, ale na trwałe przyczyniły się do ukształtowania postaw i zasad chrześcijańskich w młodych sercach. Teraz z nadzieją i radością już myślimy o kolejnym tygodniu biblijnym w przyszłym roku.

 

ks. Jan Raszyk