english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Otwarta konferencja w Gliwicach - 24 lutego

24.02.2014

Po raz czternasty Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od 24 lutego do 1 marca osoby pokrzywdzeni mogą skorzystać z bezpłatnych porad w ośrodkach na terenie całego kraju.


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W Gliwicach 24 lutego 2014 roku w godz. 10.00–11.00 w sali konferencyjnej w budynku Sali Rozpraw Karnych dla przestępczości zorganizowanej (ul. Zawiszy Czarnego 1 f) odbędzie się konferencja w sprawie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Jej organizatorami są: Sąd Okręgowy w Gliwicach, Śląska Fundacja Błękitny Krzyż oraz Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, które w tym półroczu planuje otwarcie w Cieszynie punktu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.
 

W tegoroczne obchody Tygodnia włączyły się Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Krajowa Rada Kuratorów. Specjaliści będą dyżurowali od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, a w sobotę od 10.00 do 13.00. Lista ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie poświęconej akcji.
 

Dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny, ponieważ informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy.
 

Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.
 

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw organizowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości od 2000 roku. Jego głównym celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Inicjatywa ta związana jest z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. Co roku z porad specjalistów korzysta kilka tysięcy osób.

Plakat
Ulotka