english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Tylko jedna owca?

Międzynarodowa Ekumeniczna Konferencja Duszpasterstwa Nie(do)słyszących

17.09.2014

Słowa te nawiązujące do podobieństwa o zgubionej owcy były hasłem pierwszej w Polsce Międzynarodowej Ekumenicznej Konferencji Duszpasterstwa Nie(do)słyszących, która odbyła się w dniach 21 - 25 sierpnia w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu. Organizatorem był  Międzynarodowy Związek Duszpasterstwa Niedosłyszących (IVSS).


Tylko jedna owca?

Uczestniczyło w niej 38 osób, w tym ludzie dotknięci niedosłuchem i słyszący, księża, duszpasterze , nauczyciele, audioterapeuci z Europy i USA. Językiem konferencji był język niemiecki i angielski.

 

Ceremonia  otwarcia w pięknej sali tynieckiego Domu Gości zgromadziła nie tylko uczestników. Prezes IVSS ks. Mikael Henning (Szwecja) otworzył konferencję rozmyślaniem i modlitwą. Przybyłych przywitał przeor  tynieckiego Zakonu Benedyktynów ojciec Konrad. Pozdrowienia Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego  przekazała  Marzena Paszkot, pełnomocnik prezydenta ds. rodziny. W imieniu władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przemówił Biskup Diecezji Cieszyńskiej ks. Paweł Anweiler.

 

Kościół Rzymskokatolicki reprezentował  ks. infułat Jerzy Bryła  - propagator idei ekumenizmu i pojednania, a przede wszystkim wybitna postać duszpasterstwa głuchoniemych, autor wielu publikacji m.in. książki „Głusi słyszą”.

Ks. proboszcz Roman Pracki reprezentował Parafię Ewangelicko-Augsburską w Krakowie, która z Agnieszką Godfrejów–Tarnogórską włączyła się w przygotowanie konferencji.

W ceremonii otwarcia uczestniczył i przemówił Przewodniczący Rady Zarządu Polskiej Fundacji  Osób Słabosłyszących -  głuchoniewidomy Grzegorz Kozłowski. Jego krótkie poruszające wystąpienie uświadomiło obecnym jak istotnym zadaniem jest zaangażowanie ludzi każdego kraju, niezależnie od wyznania i zawodu w pomoc tym, którzy „słyszą i czasami też widzą inaczej”.

 

Odczytano również pozdrowienia zaproszonych nieobecnych nie mogących uczestniczyć w ceremonii osób.  Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec przypomniał, że „zwiastowanie imienia Jezusa Chrystusa  ma dosięgnąć wszystkich, niezależnie od tego, kim jest dany człowiek, gdzie żyje …niezależnie od stanu zdrowia czy kondycji”. Podkreslił jak ważne jest słuchanie, a nie tylko czytanie Słowa.  Dyrektor Generalny  Diakonii Polskiej Wanda  Falk, podkreślając fakt nowotestamentowej różnorodności, zwróciła uwagę na jej bogactwo w osobach  wiernych należących do naszych parafii. Różnorodność jest rdzeniem Diakonii i Koscioła. A jednak nasze społeczności nie zawsze są jednością integrującą tych, którzy do niej przynależą. Zaznaczyła jak ważnym jest temat włączenia ludzi z niedosłuchem właśnie w kościołach.

 

Program konferencji dotyczył problemów z jakimi spotykają się ludzie z problemami słuchu na co dzień, relacji społecznych, wyobcowania, (wciąż jeszcze) nieprzystosowania kościołów do odbioru ewangelii bez przeszkód), integracji  w parafiach. Uczestnicy zapoznali się także z najnowszymi osiągnięciami technologii mających na celu lepsze słyszenie, rozumienie i doświadczanie bogactwa dźwięków (firma Phonak).

 

Poruszane tematy stanowiły treść wykładów audioterapeutek i duchownych.  Wykład ks. prof. dr. hab. Marka Uglorza –„Tylko jedna owca? Co się dzieje, gdy owca zabłądzi?” spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem słuchaczy.

 

Spotkania w grupach i warsztaty pozwoliły na przedyskutowanie problemów i metod ich rozwiązywania.

 

Wieczór Polski prowadzony przez Agnieszkę Godfrejów–Tarnogórską i Barbarę Adamus zapoznał uczestników konferencji z naszym krajem - krajem różnorodności ludzi, muzyki krajobrazów, wspomnień i smaków (kuchnia benedyktyńska). Spotkanie uświetnił koncert muzyki ludowej ze zbiorów  Oskara Kolberga.

 

Uczestnicy mieli też okazję do zapoznania się z historią i zwiedzenia opactwa w Tyńcu oraz wyjazdu na wycieczkę do Krakowa.

Nabożeństwo ekumeniczne prowadzone było nie tylko w jezyku angielskim i niemieckim. Modlitwy przyczynne zmawiano w 10 językach, kazanie w języku polskim wygłosiła diakon Barbara Adamus. Jednocześnie na ekranach widoczne było tłumaczenie na języki konferencji.

 

Uczestnicy konferencji wyjeżdżali pełni wrażeń, nowych pomysłów i głębszego uwrażliwienia na drugiego człowieka. Potrzebujemy siebie na drodze do wieczności. Każdy człowiek jest cudem, bez którego dana społeczność nie jest całością. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by nie tracić ludzi ! Mówimy różnymi językami, ale język chrześcijan jest jeden. Wszyscy możemy mówić i słyszeć sercem. Niech Bóg błogosławi nasze życie i dopomoże, by stało się ono i poprzez te dni spędzone w Tyńcu błogosławieństwem dla innych.

 

diakon Barbara Adamus

zdjęcia: Anna Adamus

 

 ***

 

Jesteśmy wdzięczni za włączenie się parafii w Krakowie w przygotowania już na wiele miesięcy przed tym wydarzeniem. Szczególne podziękowanie kierujemy do  Agnieszki Godfrejów-Tarnogórskiej za poświęcony czas, pomysły, organizację występu muzyków na Wieczorze Polskim. Dziękujemy za  wirtuozowską grę na organach Arkadiusza Bialica. Ogromna pomocą był transfer gości z lotniska. Wszystko charytatywnie, koszty z tym związane poniosła parafia.