english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Tyś Chryste życiem moim...

Pamiątka Zmarłych i Dzień Świętych Pańskich

01.11.2016

Dnia 1 listopada luteranie obchodzą Pamiątkę Umarłych i Świętych Pańskich. Dzień ten poświęcony jest wspominaniu zmarłych i dziękowaniu Bogu za ich życie oraz duchowym podążaniem w refleksji nad przemijaniem, śmiercią oraz zmartwychwstaniem.


Tyś Chryste życiem moim...

Każdego roku początek listopada przenosi nas na cmentarze, gdzie udajemy się, aby przystanąć nad grobami naszych bliskich, nad tymi, którzy dawno lub całkiem niedawno od nas odeszli. My, którzy pozostaliliśmy, żyjemy nadzieją, że osoby, których nie ma już wśród nas, przeszły z śmierci do życia, odeszły na mieszkanie do domu Ojca (J 14,1). Listopad to miesiąc przeznaczony na refleksję też o naszej przemijaniu i o wieczności, która czeka ludzi wierzących.


Liturgicznie dzień 1 listopada pokazuje nam dwa wymiary.
 
Pierwszy z nich wpisany jest w ów dzień od wieków. To dzień wspominania męczenników Kościoła i wszystkich, którzy swoim życiem składali dobre świadectwo o Bogu i Jego miłości. Kościół luterański nie uznaje kultu świętych, ale osoby, które w wierze odeszły do Pana, stają się dla wierzących autorytetami i przykładami polecanymi do naśladowania. W dzień 1 listopada przypominamy więc ich służbę, wiarę i nadzieję. Chcemy w ten sposób realizować apostolskie wskazania autora listu do Hebrajczyków, który stwierdza: "Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia naśladujcie wiarę ich” (13,7).

Drugi wymiar 1 listopada to pamiątka umarłych. Dawniej w naszej tradycji konfesyjnej dzień ten przypisany był do ostatniej niedzieli roku kościelnego, do Niedzieli Wieczności. Jednak dziś luteranie właśnie 1 listopada w sposób szczególny pochylają się w refleksji wiary nad sprawami ostatecznymi, nad fenomenem ludzkiego przemijania. Idziemy na cmentarze, odprawiamy nabożeństwa i wspominamy naszych bliskich, których Pan powołał już do siebie. Dziękujemy Bogu za nich, za ich życie i za wszystko, co oni dla nas uczynili i kim dla nas byli.  

W każdym przypadku dzień 1 listopada staje się czasem refleksji nad życiem i śmiercią oraz budzeniem nadziei przez Tego, ktory śmierć pokonał - przez Jezusa Chrystusa. Bo On na zawsze jest naszym życiem...

  

Zobacz również: W co wierzymy