english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ubodzy i ewangelia

Dialog luterańsko-zielonoświątkowy

08.11.2018

Zwiastowanie Dobrej Nowiny ubogim – to temat zakończonego w Chile trzeciego spotkania w ramach międzynarodowego dialogu luterańsko-zielonoświątkowego.


Ubodzy i ewangelia

W 2016 roku Światowa Federacja Luterańska i część Kościołów zielonoświątkowych zdecydowały się na rozpoczęcie rozmów ekumenicznych zaplanowanych na pięć lat.

Prace przygotowawcze trwały aż sześć lat – od 2004 do 2010 roku. W obecnej fazie celem dialogu nie jest formułowanie porozumień o charakterze dogmatycznym, a o wiele bardziej poznawanie się. Zielonoświątkowcy i luteranie spotykają się w różnych częściach świata. Obydwie wspólnoty zmagają się z podobnymi wyzwaniami – jak choćby tzw. ewangelia sukcesu. – Uczestnicy dialogu zgodzili się, że należy odrzucić teologię sukcesu, która oferuje fałszywe obietnice i czyni z Boga przedmiot ludzkich pragnień, ale podkreślili, iż musimy na nowo przyjąć obietnicę Jezusa obfitego życia dla wszystkich ludzi, jak czytamy w u ewangelisty Jana: „Ja przyszedłem, aby miały życie, i to w obfitości.” (J 10,10, BE) – powiedziała ks. Anne Burghardt, sekretarz ŚFL ds. relacji ekumenicznych.

Podczas spotkania ks. dr Richard Waldrop wygłosił referat nt. ubogich z perspektywy zielonoświątkowej, zarysowując kluczową rolę ubogich dla historii i rozwoju pentekostalizmu. Z kolei ks. dr Walter Altmann – luterański teolog z Brazylii – zaprezentował rozumienie ubóstwa w teologii Marcina Lutra, koncentrując się na perspektywie krzyża Jezusa Chrystusa.

Uczestnicy spotkania odbyli rozmowy z biskupami dwóch Kościołów członkowskich ŚFL – Luterańskiego Kościoła w Chile oraz Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Chile – oraz przedstawicielami różnych Kościołów zielonoświątkowych. Odbyły się wspólne nabożeństwa – wpierw w kościele luterańskim, a następnie w zborach zielonoświątkowych należących do Kościoła Metodystyczno-Zielonoświątkowego oraz Kościoła zielonoświątkowego w Chile.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 2019 roku w Afryce, a w 2020 roku w Ameryce Północnej, gdzie zostanie przygotowany dokument końcowy obecnej fazy dialogu.

żródło: ekumenizm.pl