english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Uchwalono Rok Reformacji na Mazurach

Uchwała sejmiku województwa

01.12.2016

Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego na swoim posiedzeniu w dniu 29 listopada br. uchwalił (przy jednym głosie wstrzymującym się) rok 2017 Rokiem Reformacji w województwie warmińsko-mazurskim.


Uchwalono Rok Reformacji na Mazurach

Województwo Warmińsko-Mazurskie jest już trzecim, po województwach Śląskim i Dolnośląskim, które postanowiło w szczególny sposób uhonorować 500 lat Reformacji.

W nawiązaniu do prośby bp. Rudolfa Bażanowskiego, zwierzchnika Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce  Piotr Żuchowski, przewodniczący Sejmiku napisał, że

„stanowisko Sejmiku wyraża w ten sposób znaczenie reformacji dla rozwoju naszego regionu od XVI wieku w wymiarze religijnym, kulturowym i społecznym”.

Podkreślił również, że pragnie przekazać wszystkim wyznawcom Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w województwie warmińsko-mazurskim wyrazy szacunku i podziękowania za solidność w pracy i aktywność w życiu społecznym województwa. Pełna treść uchwały poniżej.

 

Stanowisko Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w sprawie uchwalenia roku 2017 rokiem Reformacji

 

 31 października 1517 roku katolicki zakonnik augustiański Marcin Luter, ogłosił w Wittenberdze 95 tez, mających na celu reformę ówczesnego Kościoła. W przyszłym roku będziemy obchodzić 500-lecie tego historycznego wydarzenia, które zapoczątkowało Reformację w Europie. Za sprawą ruchu reformacyjnego w Rzeczypospolitej rozpowszechniane były pisma religijne i literatura w języku polskim. Pierwszy całkowity przekład Biblii na język polski, zwany Biblią Brzeską, wydano już w 1563 roku, a Mikołaj Rej jako zwolennik reformacji uznany jest za ojca polskiej literatury.

W czasach współczesnych wybitnymi zasługami dla Polski zapisali się tacy ewangelicy jak gen. Władysław Anders, admirał Józef Unrug, prezydent Warszawy Stefan Starzyński i pisarz Stefan Żeromski.

Szczególne znaczenie miała Reformacja dla naszego regionu. Wielu wybitnych ewangelików- Mazurów, jak ks. Gustaw Gizewiusz, ks. Krzysztof Mrongowiusz czy poeta Michał Kajka, wnieśli wielki wkład w rozwój kultury i tradycji naszych ziem. Często też stawali w obronie polskiej mowy i sprzeciwiali się germanizacji Mazurów. To ewangeliccy Mazurzy założyli w 1896 roku Mazurską Partię Ludową, a po I Wojnie Światowej agitowali w plebiscycie za przyłączeniem Mazur do Polski. Współcześnie dla rozwoju regionu i jego kultury, duże zasługi mają Emilia Sukertowa-Biedrawina, malarz Hieronim Skurpski i pisarz Erwin Kruk.

Doceniając rolę i wkład Ewangelików w kulturę i rozwój naszego regionu, ustanawiamy rok 2017 rokiem Reformacji w województwie warmińsko-mazurskim.

Piotr Żuchowski

Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Olsztyn, 29.11.2016 r.