english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Uroczystości w odrestaurowanym kościele

Ekumeniczna współpraca w Ustroniu.

05.08.2012

W muzeum w Ustroniu otwarto na początku lipca wystawę fotografii artystycznej ustrońskiego grafika Zbigniewa Niemca pt. „Światło i cień – dostojne piękno ustrońskich kościołów”, zaś w niedzielę 15 lipca w amfiteatrze odbył się koncert będący zwieńczeniem ekumenicznego projektu ”Rewaloryzacja i konserwacja obiektów zabytkowych kościoła rzymskokatolickiego św. Klemensa i kościoła ewangelickiego Ap. Jakuba Starszego w Ustroniu.


Projekt zrealizowany był w ramach współpracy obu parafii. Wartość całego projektu wyniosła ponad 4,5 mln zł, z czego wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 stanowiło 85 proc., czyli ponad 3,8 mln zł. Pozostałe środki stanowił proporcjonalny wkład własny partnerów. Projekt został wybrany do dofinansowania w procedurze konkursowej.

 
Głównym jego przesłaniem był wzrost znaczenia kultury w procesach integracyjnych mieszkańców Ustronia. Realizacja projektu przez kościoły różnych wyznań wpłynęła na wzrost znaczenia ekumenizmu realizowanego poprzez działania kulturalne. Wyzwolona została energia parafian dla zaangażowania we wspólne działanie. 
 
Przedmiotem projektu była rewaloryzacja i konserwacja obiektów. Oba kościoły wpisane są do ewidencji zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 
W zakresie działań podjętych przez parafię rzymskokatolicką zrealizowano:
 
- remont elewacji oraz wnętrza budynku tzw. „sierocińca”
- rewaloryzację budynku kościoła
- zmianę wystroju wnętrza
- konserwację zabytków ruchomych
- wymianę źródła ciepła i ogrzewania kościoła
- zagospodarowanie terenu parafii
 
Przedmiotem projektu w zakresie realizowanym przez parafię ewangelicką było odnowienie elewacji obiektu zabytkowego kościoła wraz z zagospodarowaniem terenu i renowacją ogrodzenia. 
 
Zrealizowano następujące działania:
 
- odnowienie elewacji kościoła
- wymianę stolarki okiennej kościoła
- remont dwóch zakrystii kościoła i wieży kościelnej
- wymianę nagłośnienia w kościele
- remont ogrodzenia
- zagospodarowanie terenu wokół kościoła
 
Prace zostały wykonane na trzy tygodnie przed uroczystościami pamiątki kościoła - w niedzielę 22 lipca ustrońska parafia ewangelicka obchodziła 174-rocznicę pamiątki poświęcenia kościoła ap. Jakuba Starszego.
 
Obchody uroczystości zostały poprzedzone XXIX Dniami Jakubowymi, które odbyły się w dniach 19-21 lipca. W kolejne trzy dni o godz. 18.00 odbywały się koncerty. W czwartek mieliśmy okazję wysłuchać gry organowej z towarzyszeniem skrzypiec w wykonaniu studentek wyższych szkól muzycznych – Katarzyny Brzozowskiej i Mai Oleksy. Pierwsza jest obecnie studentką Akademii Muzycznej w Poznaniu, pełni też obowiązki organisty w parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Poznaniu. Z kolei druga z artystek ukończyła PSM I i II stopnia w Cieszynie, a od roku studiuje na Akademii Muzycznej w Krakowie. Gra również w Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej. W piątkowe popołudnie w parku przykościelnym zagrała Orkiestra Dęta Diecezji Cieszyńskiej pod batutą Adama Pasternego, a w sobotę wystąpił chór „Laudate” z Bładnic pod dyrekcją Małgorzaty Rymorz. Był to koncert uwielbiający Boga połączony z czytaniem psalmów. Na repertuar chóru składają się pieśni, których melodie nawiązują do muzyki chrześcijańskiej w stylu gospel i praise. Koncerty prowadził ks. Piotr Wowry. Dni Jakubowe w sobotni wieczór zakończył występ z wieży kościelnej trębacza Jakuba Gazdy.
 
Kulminacją były uroczystości w niedzielę 22 lipca, gdy to obchodzono pamiątkę poświęcenia kościoła ap. Jakuba Starszego w Ustroniu. Przed nabożeństwami odbył się poranek pieśni i muzyki kościelnej. Na rozpoczęcie poranku grała Diecezjalna Orkiestra Dęta. W poranku muzycznym brał także udział chór mieszany i chór dziecięco-młodzieżowy z parafii ewangelickiej w Golasowicach oraz ustroński chór ewangelicki, którym dyrygowała Krystyna Gibiec.
 
Po krótkiej przerwie na placu kościelnym i w kościele rozpoczęły się nabożeństwa. Proboszcz parafii ks. Piotr Wowry dziękował za tych wszystkich, którzy swoim świadectwem życia dawali i dają wyraz umiłowania Boga i Kościoła. Kazanie wygłosił ks. Piotr Mendroch z Mrągowa. Wśród gości znaleźli się m.in. poseł na sejm Czesław Gluza oraz przewodniczący rady miasta Stanisław Malina. Na placu kościelnym wiernych witał ks. Michał Matuszek, grała Diecezjalna Orkiestra Dęta, śpiewał ustroński chór ewangelicki. Kazanie wygłosił ks. Marcin Makula z Golasowic. 
 
XPW