english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Uwolnieni dzięki Bożej miłości zmieniamy świat

Relacja ze spotkania Młodych Reformatorów w Wittenberdze

11.09.2015

„Reformacja się nie skończyła – ona trwa nadal!” – takie słowa skierował do Młodych Reformatorów (ang. Young Reformers) Sekretarz Generalny Światowej Federacji Luterańskiej ks. Martin Junge podczas oficjalnego otwarcia Warsztatów w Wittenberdze.


Uwolnieni dzięki Bożej miłości zmieniamy świat

 

To, że wszyscy przybyliście razem do Wittenbergi jest mocnym przesłaniem. Ponieważ gdy świat zmaga się z konfliktami i podziałami, wasze spotkanie staje się znakiem nadziei. Pokazujecie, że jest młode pokolenie, które jest zaangażowane w budowanie wspólnoty i solidarności” – kontynuował Sekretarz Generalny podkreślając znaczenie spotkania delegatów w Wittenberdze.

 

Warsztaty w kolebce Reformacji odbywały się w dniach od 22.08 do 4.09 i były realizowane w ramach programu Globalnej Sieci Młodych Reformatorów (ang. Young Global Reformers Network). Zgromadziły one 140 młodych delegatów z 80 Kościołów luterańskich z 60 państw na całym świecie.

 

„Uwolnieni dzięki Bożej Miłości – zmieniamy świat” – to hasło towarzyszyło nam – Młodym Reformatorom – na każdym kroku podczas dyskusji, seminariów i wykładów. Zastanawialiśmy się wspólnie, co znaczy być luteraninem we współczesnym świecie – do czego, do jakich aktywności motywuje nas nasza wiara w Chrystusa. Usłyszeliśmy wiele o różnego rodzaju inicjatywach podejmowanych zarówno przez Światową Federację Luterańską (ŚFL – ang. LWF) jak i przez lokalne Kościoły na rzecz misji i ewangelizacji, walki o prawa człowieka, ekumenii oraz walki o zachowanie Bożego stworzenia.

 

W czasie warsztatów poznawaliśmy życie miejscowego Kościoła (Ewangelicki Kościół Środkowych Niemiec). Podzieleni na grupy odwiedziliśmy okoliczne parafie oraz ośrodki prowadzące społeczno- pracę diakonijną.

 

To wszystko miało przygotować nas do pracy nad projektami, które będą częścią obchodów 500-lecia Reformacji. Nie chodzi jednak o przygotowanie jednorazowego eventu, lecz o rozpoczęcie działań, które mogą być powtarzane nawet  po 31 października 2017r. Po zakończeniu spotkania w Wittemberdze projekty zostaną przedstawione władzom kościelnym i przyjęte do realizacji po uroczystej ogólnoświatowej inauguracji 31.10.2015r.

 

Wyjazd do Wittenbergii był niesamowitym przeżyciem. Dał mi możliwość poznania ludzi z prawie każdego zakątku świata oraz poznania sytuacji, w jakich żyją Kościoły luterańskie na świecie. To co było naprawdę niesamowite, to fakt, że mimo dzielących nas różnic światopoglądowych, narodowościowych, rasowych mogliśmy razem się modlić, śpiewać, chwalić Boga, rozmawiać i śmiać się! Wielokrotnie modliliśmy się słowami Ojcze Nasz używając ojczystych języków oraz śpiewaliśmy razem pieśni z różnych państw– również z polski: „Królów król i Panów Pan”! To jest prawdziwy znak jedności między nami wszystkimi – wiara w Chrystusa!

 

Globalna Sieć Młodych Reformatorów to program stworzony przez młodych dla młodych. Wykorzystując media społecznościowe daje szansę młodym ludziom na budowanie relacji z ich rówieśnikami ze wszystkich Kościołów zrzeszonych w ŚFL oraz na dyskusję o tym, co znaczy być luteraninem i chrześcijaninem we współczesnym pluralistycznym i zsekularyzowanym świecie. Głównym celem programu jest wspieranie oraz rozwój działalności młodzieżowej w Kościołach zrzeszonych w ŚLF.  Każdy Kościół wybrał do projektu swoich delegatów – w naszym przypadku są to: mgr teol. Dorota Fenger oraz student teologii Arkadiusz Raszka.

 

tekst: Arkadiusz Raszka

Wywiad z Arkadiuszem Raszką na stronie www.luter2017.pl