english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

W samo południe w Wiśle

Koncert Evangelische Jugendkantorei der Pfalz

08.10.2012

Dokładnie w niedzielne południe odbył się w wiślańskim kościele ap. Piotra i Pawła koncert Evangelische Jugendkantorei der Pfalz z miejscowości Speyer. To tradycyjny, ewangelicki chór młodzieżowy z Palatynatu w Niemczech, który jest zespołem tamtejszego Kościoła ewangelickiego, gdzie utalentowani młodzi ludzie w szczególny sposób są promowani. Chór jest laureatem Konkursu Chórów odbywającego się w Nadrenii-Palatynacie w roku 2009.


W samo południe w Wiśle

Repertuar chóru obejmuje renesansowe motety, barokową muzykę kameralną i nowoczesne kompozycje kościelne. Od 1995 roku zespół prowadzi Jochen Steuerwald, który od lutego 2008 roku pełni także funkcję Dyrektora Krajowego Muzyki Kościelnej Kościoła Ewangelickiego w Palatynacie.

 

Chór rozpoczął swój występ od motetu Jana Sebastiana Bacha: „Früchte dich nich” (Nie bój się) nawiązującego do słów z Księgi Proroka Izajasza:

Nie bój się, bom Ja z tobą,

nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim!

Wzmocnię cię, a dam ci pomoc,

podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.

Nie bój się, bo cię wykupiłem,

nazwałem cię twoim imieniem -

moim jesteś! (Iz 41,10 i 43,1)

 

Okres powstania motetów Jana Sebastiana Bacha przypada na lata jego posady jako lipskiego kantora (od 1723 r.). Według przekazu jednego z biografów kompozytora — Alberta Schweitzera — osoba pełniąca stanowisko kantora dyrygowała chórem, który co niedzielę wykonywał kantatę lub motet naprzemiennie w różnych kościołach, np. w jednym tygodniu u św. Tomasza kantor prowadził chór wykonujący kantatę, a prefekt drugiego chóru dyrygował motetem u św. Mikołaja i odwrotnie. Bach najczęściej wykorzystywał istniejące już kompozycje motetowe, zawierające teksty w języku łacińskim. Jego całkowicie zachowanych sześć motetów powstało prawdopodobnie na szczególne okazje. Wszystkie te dzieła posiadają teksty niemieckie, starannie wybrane z Biblii i wierszy chorałów. "Fürchte dich nicht"  to motet żałobny, który – podobnie jak we wcześniejszej kompozycji – Bach kształtuje na zasadzie dialogu dwóch chórów.

 

Usłyszeliśmy także kilka utworów, których partie solowe z towarzyszeniem organów (Jochen Steuerwald) czy skrzypiec (Katharine Ker) wykonała sopranistka Vera Steuerwald, która jest także dyrygentem chóru oraz chóru dzieciecego, a zarazem wykładowcą Uniwersytetu Landau. W jej wykonaniu usłyszeliśmy utwory Georga Friedricha Heandla „Singe, Seele, Gott zum Preise" (Śpiewaj duszo, na chwałę Bogu), utwory Johannesa Brahmsa: „Jäger” (Opus 95,4) (Myśliwy), „Gunhilde” oraz arie z oratorium Felixa Mendelssohna Bartoholdy'go: „Lasst und singen von der Gnade des Herrn”, nawiązującego do słów Psalmu 89, 2:

"Będę opiewał zawsze dzieła łaski Pana!

 Ustami swymi będę głosił przez wszystkie

 pokolenia wierność twoją" (Ps 89, 2)

 

 Chór wykonał również szereg pieśni ludowych wykonanych z wielka finezją i kunsztem muzycznym: Johannesa Brahmsa: "Przyjemność z przejażdżki", "Chłopiec nie żyje", "Ponieważ w nocy" czy tez ludowe pieśni dwudziestego wieku: "Wędrowanie jest przyjemne", "W tramwaju" oraz "Jak byliśmy chłopcami w Regensburgu".

 

Potężnie zabrzmiał utwór finałowy belgijskiego kompozytora Vica Neesa "Magnificat". Partie solową wykonała Vera Steuerwald. Magnificat to słowa Marii zapisane w Ewangelii Łukasza:

Wielbi dusza moja Pana,

i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim,

bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej.

Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia.

Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, i święte jest imię jego.

A miłosierdzie jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się go boją.

Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc,

strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych, 

łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym.

Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie,

jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki.

(Łk 1, 46 - 55)

 

Wspaniały koncert wykonany w niedzielne południe, tuż po zakończeniu nabożeństwa głównego, zgromadził nie tylko uczestników nabożeństwa, ale także wielu melomanów muzyki spoza Wisły, którzy specjalnie przyjechali na koncert.

 

Koncert prowadził ks. Waldemar Szajthauer. Koło pań parafii w Wiśle przygotowało dla chórzystów niedzielny obiad, dający sposobność do spotkania się przy stole. Koncert w Wiśle zakończył prawie tygodniowe tourne chóru w Polsce. Wcześniej śpiewali na Dolnym Śląsku, w Bielsku Białej w Domu Kultury oraz w czasie nabożeństwa w Goleszowie.