english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wakacje ważne w przeżywaniu szczęścia

Fundusz na wypoczynek dla dzieci

11.05.2015

Wielu rodzionom brakuje na wydatki związane z wypoczynkiem dzieci. Tymczasem to ważna potrzeba psychologiczna i rozwojowa najmłodszych.


Wakacje ważne w przeżywaniu szczęścia

Jako Centrum Misji i Ewangelizacji chcemy pomagać innym ludziom. Dzieci, które nie mogą wyjechać na wakacyjny odpoczynek do takiej grupy należą. Chcemy im pomóc organizując zbiórkę pieniędzy, za które będą mogły skorzystać z letniego odpoczynku.
 
Zgodnie z Konwencją Praw Dziecka, prawo do wypoczynku mają wszystkie dzieci, niezależnie od statusu majątkowego rodziców. Zadaniem dorosłych obywateli jest sprawić, by było ono respektowane.
 
W 2014 roku dzięki zebranym funduszom udało się sfinansować i dofinansować obozy dla 22 dzieci. To wielki dar, za które Centrum Misji i Ewangelizacji składa ogromne podziękowania z nadzieję, że w tym roku uda się pomóc jeszcze większej liczbie dzieci, a przez to także ich rodzicom i rodzeństwu. Wszystkich Darczyńców Centrum Misji i Ewangelizacji prosi o wpłaty do końca maja. Gdzie można wpłacić – SPRAWDŹ TU. 
 
Znaczenie ma każda suma!
 
Jak twierdzą specjaliści, tygodniowy wypoczynek poza miejscem zamieszkania to minimalny okres, jaki potrzebny jest na regenerację sił. 
 
Tymczasem z deklaracji ankietowanych członków gospodarstw domowych (podanych Centrum Badania Opinii Społecznej w 2012 r.) wynika, że głównym powodem, dla którego uczniowie nie wyjeżdżali na wakacyjny wypoczynek, były względy finansowe (66%). I tak: z ponad dwóch piątych gospodarstw domowych, w których są dzieci w wieku szkolnym, żadne dziecko nie wyjechało na wypoczynek choćby na siedem dni (43%). Co ósme gospodarstwo domowe (13%) wysłało na wakacje tylko część podopiecznych. Znacznie mniejsze szanse na wypoczynek poza miejscem zamieszkania mają dzieci wiejskie niż mieszkające w miastach. W 2013 r. tylko niespełna co trzecie gospodarstwo domowe na wsi (30%) wysłało wszystkie uczące się dzieci na co najmniej tygodniowe wakacje poza domem, natomiast z większości gospodarstw (55%) nie wyjechało żadne dziecko.
 
Badania na temat materialnego wymiaru życia rodzin (CBOS 2014 r.) potwierdzają, że dwie trzecie badanych twierdzących, że ich rodzinom żyje się biednie lub skromnie, zadeklarowało, iż w ostatnim roku zabrakło im na wydatki związane z wypoczynkiem (65%). 
 
Tymczasem wypoczynek letni dla dzieci to nie sprawa zapewnienia dziecku „nowej zabawki”, lecz odpowiedź na ważne potrzeby psychologiczne i rozwojowe.
 
Psycholog Magdalena Goetz na łamach portalu „Głos nauczycielski” przekonuje: Wielu dorosłych nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ciężką pracę wykonują dzieci w roku szkolnym. Niemal codziennie, przynajmniej przez kilka godzin, pracują umysłowo – na szkolnych lekcjach i odrabiając zadania domowe. Często doświadczają stresowych sytuacji: w grupie rówieśniczej, rywalizując z innymi uczniami (na wielu płaszczyznach), ciągle podlegając ocenie wyników w nauce i zachowania. Wakacyjny wypoczynek jest tym ważniejszy, im dziecko jest młodsze. Wakacje to (…) możliwość efektywnego wypoczynku i regeneracji sił. Dobrze zorganizowany wypoczynek to dla dziecka też ogromna możliwość rozwoju i zdobycia nowych doświadczeń. (…) Dziecko wiele się nauczy o otaczającym je świecie, sprawdzi i poćwiczy swoją samodzielność i adaptację do nowych warunków oraz nazbiera wiele wspaniałych wspomnień, do których z przyjemnością będzie wracało przez lata, i które będą miały istotne znaczenie dla jego przeżywania szczęścia.
 
Co roku Centrum Misji i Ewangelizacji zwraca się z gorącą prośbą o wsparcie funduszu „Daj dzieciom nadzieję”, dzięki któremu Centrum dofinansowuje obozy wakacyjny dla dzieci między 7 a 16 rokiem życia.
 
Koszt pobytu jednego dziecka na obozie, organizowanym przez Centrum Misji i Ewangelizacji to 900 zł. Aby ofiarowane pieniądze trafiły tam, gdzie powinny, czyli do najbardziej potrzebujących, Rada Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego powołała komisję, która zajmuje się rozdzielaniem dofinansowania, wcześniej rozpatrując złożone wnioski. Komisję tę tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w obszarze edukacyjnym i bankowym, związane z Centrum: Alina Rakowska, Helena Gajdacz i Magdalena Sarapata.
 
Wnioski o dofinansowanie wypoczynku można składać do 31 maja na adres Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów z dopiskiem „Daj dzieciom nadzieję - wniosek”. Treść wnioski i regulamin znajdują się na stronie internetowej CME – TUTAJ.