english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wakacyjny numer Słowa i Myśli

Ukazał się nr 1/2020

17.07.2020

Ukazał się nowy wakacyjny numer „Słowa i Myśli”, periodyku ukazującego się w wersji internetowej, dostępnego w dowolnym miejscu z dostępem do łączy internetowych. 


Wakacyjny numer Słowa i Myśli

Nowy numer poświęcony został konfesyjnej tożsamości,  doświadczanej w sposób indywidualny, jak i  wspólnotowy. Do lektury zaprasza na wstępie redaktor naczelna periodyku prof. UAM  Małgorzata Grzywacz. Za amerykańskim uznanym badaczem Małgorzata Grzywacz podkreśla, że przeszłości zawsze doświadczamy tu i teraz, poddajemy ją reinterpretacji, ona inspiruje, współtworzy wspólne dziedzictwo, utwierdza istnienie wspólnoty.   

Artykuły zaprezentowane w „Słowie i Myśli” nawiązują do wielorakiego, wyłowionego z dalszej i bliższej przeszłości ujęcia tytułowych elementów –  jednostka, tożsamość, wspólnota. To także różne konstelacje luterańskiej tożsamości widziane historycznie, współcześnie, inspirująco. W oparciu o przywołane tematy poznajemy, w jaki sposób konfesyjna przeszłość przemawia do nas poprzez zachowane obiekty, tradycje,  życiorysy, inicjatywy chroniące jej dorobek. Zaproszeni do współpracy autorzy zatrzymują naszą uwagę nad wspólnym konfesyjnym dziedzictwie, ale także próbami jego ocalania, nad  różnymi formami aktywności , które pomnażają wspólne dziedzictwo wraz z biegiem czasu, w kolejnych pokoleniach.

W nowym numerze „Słowa i Myśli” przypomniane zostały losy świdnickiego Kościoła Pokoju, postrzeganego poprzez mało znane fakty, anegdoty, ciekawe historie. Wśród „historycznych” kart znajdziemy dzieje Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, stowarzyszenia które odegrało ważną rolę na Śląsku Cieszyńskim, w tym w życiu kolejnych pokoleń tamtejszych ewangelików; autorzy odsłaniają mało znane fakty z dziejów ewangelicyzmu na Mazurach czy na Pomorzu. „Marcin Luter w katolickiej katedrze?” – jedna z opowieści ukazuje, w jaki sposób te witraże z konfesyjną symboliką znalazły się w kościele mariackim w Koszalinie, w dalszym ciągu zdobiąc jej wnętrza. 

W numerze zaprezentowane zostały losy niezwykłych kobiet, których decyzje po dzień obecny budzą podziw – to Katarzyna Luter oraz  Katarzyna Staritz, która w czasie wojny ratowała wrocławskich Żydów.  Przedstawiony został portret zmarłej niedawno dr Zofii Wojciechowskiej, pierwszej redaktor naczelnej „Słowa i Myśli”, do końca aktywnej działaczki Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Być może zaskoczą czytelników dzieje luteranizmu od samych początków obecnego na ziemi rosyjskiej, odradzającego się w czasach nam współczesnych, istniejącego w kraju kojarzonym głównie z prawosławiem i Kościołem prawosławnym.  Pośród tematów bliższych przypomniane zostało katowickie wydawnictwo „Głos Życia” założone przez ks. Tadeusza Szurmana (1996), a także Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury, które podejmuje inicjatywy upamiętniające postać Matki Ewy  (właśc. Ewy von Tiele-Winckler), założycielki miechowickiego ośrodka „Ostoja Pokoju”, gdzie prowadzona była wszechstronna pomoc dla biednych i potrzebujących. 

Jak pisze Redaktor Naczelna, spoiwem łączącym wszystkie „głosy” są teksty teologów zachęcające do refleksji nad wykluczeniem, stygmatyzacją, odrzuceniem; to także zwrócenie uwagi na rolę mediacji, pokojowych rozmów rozstrzygających konflikty w każdym czasie i miejscu.

Na końcu znajdziemy noty o autorach i autorkach. Periodyk jest także jak zwykle bogato ilustrowany – kolorowe fotografie towarzyszą wszystkim artykułom.

Przeszły do historii Jubileusz Reformacji wciąż inspiruje do refleksji nad przeszłością, nad trwaniem konfesyjnego dziedzictwa, o czym warto przypominać nie tylko w czasie sensu stricte rocznicowym. O tym, co nas współtworzy warto pamiętać również w okresie wakacyjnym, w czasie trwania pandemii, oczekując na normalność, na zwykłą codzienność bez czyhających zagrożeń.     

Autorzy „Słowa i Myśli” (1/2020):  prof. UAM Małgorzata Grzywacz, Tomasz Śnieżek, Filip Lipiński, ks. Marcin Liberacki, diak. Aleksandra Błahut-Kowalczyk, Władysława Magiera, Krystyna Viebig, Artur Michalski, dr Aneta M. Sokół. Elena Diakiva, ks. bp. Sen. Rudolf Bażanowski, kust. Krystyna Rypniewska

Aneta M. Sokół

Numer jest do pobrania pod adresem:

    https://slowoimysl-blog.pl/nowy-numer-slowa-i-mysli-3-2/