english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Warszawska noc świątyń

Otwarty kościół Świętej Trójcy w Warszawie

24.09.2019

W tym roku po raz pierwszy Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie otworzyła drzwi dla zwiedzających w Noc Świątyń. 


Warszawska noc świątyń

Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 18:00 koncertem "Grajmy Panu".
Wystąpili: prof. Piotr Wilczyński (organy), Waleria Piotrowicz (skrzypce) i chór Semper Cantamus pod dyrekcją kantor Zuzanny Kuźniak. Utwory z różnych epok przeplatane były opowieścią o roli muzyki w życiu wspólnoty luterańskiej. 


W noc 21/22.09 odbyło się także oprowadzanie kuratorskie pod okiem przewodnika p. Marcina Tyslera, a także wykład o Biblii brzeskiej "Biblia, księga ksiąg" wygłoszony przez dr Joannę Milewską-Kozłowską, bibliotekoznawcę i kustosza dyplomowanego w Gabinecie Starych Druków BUW.

O godz. 22:00 organizatorzy zaprosili odwiedzających na spotkanie z osobami, które przygotowują się lub dokonały konwersji, rozpoczynając tym samym cykl spotkań "Wieczorne rozmowy" z podtytułem "Luteranie z wyboru".  Podcast z tego wieczoru można już słuchać na stronie www.wposzukiwaniuslowa.pl.

Całemu wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotografii dokumentująca najważniejsze wydarzenia z życia parafii Świętej Trójcy od XVIII wieku po dzień dzisiejszy. O północy pożegnano się z odwiedzającymi wspólną modlitwą.

Przypominamy, że kościół Świętej Trójcy bierze udział 
w konkursie na Lidera Zmian. https://liderzmian.eu/projekty/remont-i-przebudowa-ewangelicko-augsburskiego-kosciola-swietej-trojcy-w-warszawie-etap-i/

tekst: Justyna Stanisławska