english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Warsztaty: Rozwiązywanie konfliktów w Kościele

Zaproszenie na warsztaty

17.03.2014

Zapraszamy na warsztaty kompetencji komunikacyjnych i mediacyjnych:

"Jak rozwiązywać konflikty w Kościele" - wprowadzenie dla duchownych oraz świeckich członków Synodów, Rad Diecezjalnych i Parafialnych, jak również etatowych pracowników Kościoła wszystkich szczebli, które odbędą się w Centrum Luterańskim w Warszawie od 17 do 20 marca 2014 roku.


Szkolenie zostało zainspirowane metodami działania w zakresie mediacji i rozwiązywania konfliktów wypracowanymi przez Kościół Luterański Bawarii w Niemczech. Proponowany temat jest wprowadzeniem w zagadnienia dotyczące rozwiązywania konfliktów.

Organizatorem warsztatów jest Kancelaria Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce we współpracy z Kościołem Luterańskim Bawarii.

Temat:
Jak skutecznie rozwiązywać konflikty w Kościele? - wprowadzenie

Poruszane zagadnienia:
•    Jak rozpoznać sytuację konfliktową?
•    Co zrobić gdy konflikt już jest obecny?
•    Jakie są sposoby wczesnego rozpoznawania i reagowania na konflikty?
•    Jak rozmawiać w sposób konstruktywny o konfliktach?
•    Jak sobie radzić z podwójną rolą - przełożonego i duszpasterza – w sytuacji konfliktowej?
•    Jak sobie radzić ze zmianami, np. w Radach Parafialnych?
•    Jak dobrze przygotować siebie i parafian do zmian?
•    Jak wspierać parafian w ich konfliktach?
•    Jakie narzędzia stosuje mediator?
•    Co to jest mediacja i gdzie można ją wykorzystać w Kościele?
•    Jakie są korzyści ze stosowania mediacji w Kościele?

Forma:
warsztaty interaktywny z wykorzystaniem mini wykładów, dyskusji, pracy w parach i podgrupach, burzy mózgów itp.

Zakładane efekty:
Po warsztacie uczestnicy będą wiedzieli co to jest konflikt, jakie są jego etapy, jakie są strategie reagowania na konflikty, co to jest mediacja, czym się różni od negocjacji, arbitrażu, decyzji administracyjnej, terapii, postępowania sądowego; będą umieli lepiej radzić sobie ze zmianami i sytuacjami konfliktowymi, będą znali zalety mediacji i możliwości jej zastosowania w Kościele, będą wiedzieli jakie cechy powinien posiadać mediator, będą umieli określić swoje kompetencje mediacyjne, będą znali podstawowe narzędzia mediacji.

Prowadzący:
mgr Manuela Pliżga-Jonarska, mediatorka i trenerka mediacji oraz kompetencji komunikacyjnych i międzykulturowych.

Posiada 15-letnie doświadczenie z mediacją. Szkoliła się w Niemczech (Uniwersytet Europejski Viadrina), w Australii (Monash University Melbourne), w Polsce (UAM Poznań). Posiada certyfikaty mediatorów m.in. Humboldt Universitaet w Berlinie, Mediationsstelle Frankfurt/Oder, Centrum Mediacji Rodzinnych i Psychoterapii w Katowicach.

Specjalizuje się w rozwiązywaniu spraw trudnych, wynikających z konfliktów wartości (w tym w sytuacji rozwodu). Jest mediatorem na międzynarodowych listach mediatorów (m.in. w Biurze Mediacji przy Parlamencie Europejskim, w niemieckim stowarzyszeniu MiKK e.V.).

Od 2005 szkoli mediatorów, sędziów, nauczycieli, rodziców, organizacje pozarządowe, managerów z zakresu mediacji, tolerancji, komunikacji. Prowadziła szkolenia m.in. dla Komisji Europejskiej, Bosch/Siemens, TRW, Urzędu Miasta Wrocław, Brave Festival oraz innych. Pracuje metodami interaktywnymi. 

Wykładowca i nauczyciel akademicki, m.in. w Europejskiej Akademia Prawa w Trewirze w Niemczech, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na studiach podyplomowych z mediacji rodzinnych, we Wrocławiu i w Katowicach. Pracuje i prowadzi szkolenia w j. niemieckim oraz angielskim. Ponadto posiada doświadczenie w tworzeniu projektów mediacyjnych w instytucjach oraz jako koordynator projektów międzynarodowych z zakresu mediacji, rozwiązywania konfliktów i edukacji w kierunku tolerancji, m.in. polski koordynator 2011-2012 polsko-niemiecko-hiszpańskiego projektu  „Education Against Discrimination”.