english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

We Wrocławiu obradował Synod Diecezjalny

Wiosenna sesja w stolicy Dolnego Śląska

18.03.2014

Nabożeństwem w kościele ewangelickim św. Krzysztofa we Wrocławiu rozpoczęły się obrady Synodu Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.


We Wrocławiu obradował Synod Diecezjalny

Przybyłych powitał ks. Andrzej Fober jako gospodarz, a liturgię prowadzili ks. Dawid Mendrok i ks. Janis Kriegel. Ks. Andrzej Fober wyraził radość, iż obrady Synodu rozpoczynają się nabożeństwem w kościele św. Krzysztofa. W czasie nabożeństwa uczestnicy mogli usłyszeć grę na obu instrumentach organowych, jakie od ubiegłego roku posiada kościół św. Krzysztofa.

 

Kazanie wygłosił ks. Robert Sitarek, który mocno akcentował powołanie Kościoła do służby i świadectwa o Bogu w Jezusie Chrystusie. Następnie miejscem obrad była sala parafialna kościoła Opatrzności Bożej, nieznacznie oddalonego od kościoła św. Krzysztofa. Obrady poprzedziły życzenia dla Biskupa Ryszarda Bogusza obchodzącego niedawno swoje urodziny. Synod zaśpiewał Biskupowi pieśń Plurimos annos, a życzenia przekazał w imieniu Synodu Diecezji ks. Waldemar Pytel.

 

Biskup odebrał przysięgę od Justyny Gmyz, nowej członkini synodu po śmierci śp. Witolda Grzesiaka.

 

Synod obradował na swojej V sesji będącej sesją sprawozdawczą. Sprawozdanie o stanie Diecezji Wrocławskiej przedstawił ks. bp Ryszard Bogusz. Na wstępie Biskup zauważył: Szybkie i radykalne zmiany w polityce i ekonomii, wzrost negatywnych zjawisk w życiu społecznym, sekularyzacja – to wszystko stanowi niezaprzeczalne fakty. Jeśli dodamy do tego jeszcze bezideowość, nieuczciwość i społeczną obojętność, możemy stwierdzić, że często stajemy bezradni wobec problemów, jakie niesie ze sobą współczesność. Z drugiej zaś strony obserwujemy, że wielu ludzi pragnie Kościoła, bo serce nie znosi duchowej pustki. A Kościół jest winny światu nieustające świadectwo Słowa wskazującego na Jezusa Chrystusa, wzywającego do upamiętania, powrotu do Boga, Jego prawd, do tego jedynego źródła mądrości, w którym współczesny człowiek może znaleźć odpowiedzi na dręczące go pytania, wątpliwości i poszukiwania.

 

Następnie przedstawione zostały sprawozdania z działalności ewangelizacyjno-misyjnej przez jej przewodniczącego ks. Edwina Pecha oraz osoby z nim współpracujące, diakonijnej przez ks. Roberta Sitarka, duszpasterstwa młodzieżowego w imieniu ks. Sebastiana Kozieła odczytał ks. Cezary Królewicz i duszpasterstwa więziennego przez ks. Marcina Orawskiego. W kolejnej części obrad bp Bogusz odczytał sprawozdanie finansowe diecezji i zarządził dyskusję nad przedstawionymi relacjami. Następnie synod przegłosował wnioski diecezjalnej komisji rewizyjnej o przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz udzielenie absolutorium Radzie Diecezjalnej. Przyjęto także preliminarz budżetowy diecezji na rok 2014.

 

Członkowie Synodu otrzymali nowy Rocznik Diecezjalny zawierający obszerny materiał fotograficzny z życia diecezji za rok 2013 oraz sprawozdania duszpasterstw środowiskowych. W wolnych wnioskach Biskup Bogusz poinformował, iż jesienna sesja Synodu Diecezji Wrocławskiej będzie połączona z wyborami Biskupa Diecezji Wrocławskiej w związku z dobiegającą końca obecną kadencją biskupa. Sesja jesienna odbędzie się na Pomorzu i będzie na niej obecny Biskup Kościoła Jerzy Samiec. Obrady zakończono Modlitwą Pańską i pieśnią Pobłogosław Panie.

 

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: ks. Marcin Orawski
 

Więcej: Diecezja Wrocławska