english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

We Wrocławiu obradował Synod Diecezjalny

12.03.2020

7 marca 2020 roku we Wrocławiu obradował Synod Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. 


We Wrocławiu obradował Synod Diecezjalny

Na swojej 9. sesji przyjął sprawozdania biskupa diecezji, duszpasterza młodzieży, ewangelizacyjno-misyjnego, więziennego oraz komisji diakonijnej. 
 
Obrady rozpoczęto nabożeństwem w kościele Opatrzności Bożej, a następnie przeniesiono je sali parafialnej. Sprawozdania prezentowane były w większości w formie filmów lub prezentacji multimedialnych, co znacznie podniosło atrakcyjność przekazu.

Gratulacje z okazji 5-lecia służby biskupa Waldemara Pytla złożyli w imieniu Synodu Diecezji przedstawiciele Rady Diecezjalnej. Synod powitał diakon Martę Zachraj-Mikołajczyk, która z dniem 1. lutego przybyła do Diecezji Wrocławskiej. 

W głosowaniach Synod przyjął sprawozdanie finansowe Diecezji z działalności kultowej za rok 2019 oraz preliminarz budżetowy na rok 2020. Radzie Diecezjalnej udzielono absolutorium. Biskup Pytel przypomniał, aby duchowni udzielali Komunii Świętej zgodnie z przekazanymi zaleceniami z uwagi na zagrożenia wynikające z epidemii koronawirusa.

Przekazane zostały zaproszenia m.in.: na diecezjalne rekolekcje pasyjne dla dzieci i młodzieży w górskiej miejscowości Przesieka, na rekolekcje dla Pań do Karpacza, na konferencje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich pod nazwą Kolory Wolności, na Festiwal Kultury Protestanckiej we Wrocławiu, na Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej w Graz w Austrii, na Tydzień Dobrej Nowiny do Szczecina, na międzynarodową konferencję naukową EuCuComm 2020 do Lubania i na Zamek Czocha. Zachęcano również to przekazywania 1% na organizacje pożytku publicznego.

Tekst: ks. Cezary Królewicz
Zdjęcia: ks. Paweł Meler