english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Węgry i jubileusz Reformacji

Państwowo-kościelna ds. obchodów 500-lecia Reformacji

25.04.2014

Węgierski rząd powołał komisję państwowo-kościelną ds. obchodów 500-lecia Reformacji. Oprócz przedstawicieli rządu w skład komisji wejdą reprezentanci Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego oraz Kościoła Reformowanego. Niezależnie od nowej komisji działa luterańska komisja kościelna ds. 500-lecia Reformacji.


Węgry i jubileusz Reformacji

Komisją kieruje Zoltán Balog, minister ds. zasobów ludzkich, a wcześniej szef parlamentarnej komisji ds. mniejszości religijnych i etnicznych. Balog jest również pastorem reformowanym. Ks. Károly Hafenscher, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego został mianowany przez ministra Baloga pełnomocnikiem ds. praktycznej realizacji reformacyjnego jubileuszu.

 

Siła, jaka wyszła z Reformacji i wartości, jakie dzięki niej powstały nie są reliktem przeszłości, ale cechą teraźniejszości i przyszłości – powiedział ks. Hafenscher, który przez 15 lat kierował synodalną komisją liturgiczną.

 

Komisja została powołana na wniosek dwóch biskupów – luterańskiego Petera Gáncsa oraz reformowanego Gusztáva Bölcskei. Co ciekawe swoich przedstawicieli w komisji ma również Kościół rzymskokatolicki, baptystyczny, Węgierska Rada Ekumeniczna oraz Węgierska Akademia Nauk.

 

Prace komisji będą prowadzone w czterech grupach roboczych – ds. kultury, nauki, religii i strategii. Każdy z Kościołów będzie mógł wydelegować swojego reprezentanta do danej grupy.

 

Kościelno-rządowe komisje lub grupy robocze, dotyczące jubileuszu reformacyjnego działają już w Niemczech oraz Szwajcarii.