english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Weź udział w tym kursie

Wzmocnij swoje kompetencje, rozwiń swoje możliwości

09.08.2015

Centrum Misji i Ewangelizacji ogłasza nowy nabór na Kurs duszpasterski podstawowy. Absolwenci kursu uzyskują kwalifikacje w zakresie duszpasterstwa, poradnictwa i komunikacji interpersonalnej. 


Weź udział w tym kursie

 Strona Strona główna    //   Kursy i szkolenia    //   Kurs Duszpasterski podstawowy
Kurs spełnia standardy Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce. Jest wzorowany na niemieckim (KSA) i amerykańskim (PCE) systemie kursów przygotowujących do pracy poradniczej i służby duszpasterskiej. Mogą wziąc w nim udział duchowni, świeccy pracownicy i wolontariusze parafii oraz innych jednostek organizacyjnych Kościołów chrześcijańskich.
 
 
Kurs odbywa się w grupach od 5 do 10 osób, obejmuje 144 godziny lekcyjne oraz pracę własną (między zjazdami). Absolwenci kursu uzyskują kwalifikacje w zakresie duszpasterstwa, poradnictwa i komunikacji interpersonalnej na poziomie podstawowym.
 
 
Uczestnicy kursu pracują m.in. nad: własną biografią, protokołami rozmów duszpasterskich, zagadnieniami osobowości duszpasterza/doradcy, mechanizmami komunikacyjnymi. Uczą się komunikacji na poziomie emocji. Uczą się poprzez osobiste doświadczanie. Poznają m.in. pojęcia związane z odzwierciedleniem, przeniesieniem, przeciwprzeniesieniem.
 
 
Zajęcia poprowadzą: ks. dr Grzegorz Giemza (teolog, superwizor, wiceprezes Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce, dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego) i Bożena Giemza (pedagog i dziennikarz, doradca poradnictwa psychologiczno-pastoralnego, superwizor w procesie kształcenia).
 
 
Szczegóły TUTAJ.
 
 
Pierwszy zjazd odbędzie się 14–15 listopada.
 
 
Więcej wiadomości o idei Kursów Duszpasterskich znajduje się na www.tpipp.pl (strona Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce).
ULOTKA "KURS DUSZPASTERSKI PODSTAWOWY 2015/2016) do pobrania (pdf). Pobierz, pokaż, przekaż, zachęć innych! główna    //   Kursy i szkolenia    //   Kurs Duszpasterski podstawowy
Kurs Duszpasterski podstawowy
Każdy człowiek posiada swoją specyfikę, rodzi się w określonym miejscu i czasie, jego droga życiowa oraz koniec życia są szczególne.
 
 
Kurs Duszpasterski podstawowy spełnia standardy Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce. Jest wzorowany na niemieckim (KSA) i amerykańskim (PCE) systemie kursów przygotowujących do pracy i służby duszpasterskiej oraz poradniczej.
 
Kurs Duszpasterski podstawowy skierowany jest do duchownych, świeckich pracowników i wolontariuszy parafii oraz innych jednostek organizacyjnych Kościołów chrześcijańskich. Kurs odbywa się w grupach od 5 do 10 osób, obejmuje 144 godziny lekcyjne oraz pracę własną (między zjazdami). Absolwenci kursu uzyskują kwalifikacje w zakresie duszpasterstwa, poradnictwa i komunikacji interpersonalnej na poziomie podstawowym.
 
Uczestnicy kursu pracują m.in. nad: własną biografią, protokołami rozmów duszpasterskich, zagadnieniami osobowości duszpasterza/doradcy, mechanizmami komunikacyjnymi. Uczą się komunikacji na poziomie emocji. Uczą się poprzez osobiste doświadczanie. Poznają m.in. pojęcia związane z odzwierciedleniem, przeniesieniem, przeciwprzeniesieniem.
 
 
Duszpasterstwo funkcjonuje głównie na dwóch płaszczyznach: osobistej relacji i na płaszczyźnie duchowej.
Obie te płaszczyzny odnoszą się do siebie nawzajem i są ze sobą związane.
H. Weiss "Duszpasterstwo, superwizja i psychologia pastoralna"
 
 
Prowadzący
ks. dr Grzegorz Giemza – teolog, superwizor, wiceprezes Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce, dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
Bożena Giemza – pedagog i dziennikarz, doradca poradnictwa psychologiczno-pastoralnego, superwizor w procesie kształcenia
 
Terminy zjazdów
14–15 (sob–nd) listopada 2015
5 (sob), 12 (sob) i 19 (sob) grudnia 2015
16 (sob ) i 30 (sob) stycznia 2016
13 (sob ) i 28 (sob) lutego 2016
5 (sob) i 19 (sob) marca 2016
2 (sob), 16 (sob) i 30 (sob) kwietnia 2016
14 (sob), 27–28 (sob–nd) maj a 2016
4 (sob) czerwca 2016
 
Koszt całego kursu: 2 400 zł.
Istnieje możliwość noclegów i wyżywienia (za dodatkową opłatą).
 
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie ważne jest wraz z wpłaceniem wpisowego w wysokości 400 zł. Pozostałe 2 000 zł wnoszone jest jednorazowo przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość opłaty za kurs w ratach (w tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt). W razie rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem i niezgłoszenia się innej osoby w miejsce rezygnującej wpisowe nie podlega zwrotowi.
 
Absolwent kursu otrzymuje potwierdzenie uczestnictwa lub certyfikat ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym, który obejmuje: systematyczne uczestnictwo, rozwój duchowy; rozwój zdolności w dziedzinie komunikacji i w relacjach; znajomość wybranej literatury fachowej. Certyfikat potwierdza posiadanie podstawowych kwalifikacji w zakresie duszpasterstwa, poradnictwa i komunikacji interpersonalnej.
 
 
        Duszpasterstwo konsekwentnie odnosi się do kontekstu oraz sytuacji osoby szukającej pomocy. Jest interakcją pomiędzy osobami, które komunikują się ze sobą i mają wyznaczony cel. Duszpasterstwo w tym rozumieniu jest zorganizowaną komunikacją i relacją, a zatem świadomym i uporządkowanym działaniem.
        H. Weiss "Duszpasterstwo, superwizja i psychologia pastoralna"
 
 
 
Przykłady lektur podczas kursu (o ich szczegółowym doborze decyduje sam słuchacz): Frances L. Ilg "Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat", Friedemann Schulz von Thun "Sztuka rozmawiania ", Paul Ekamn "Natura emocji", Olgierd Krzysztof Benedyktowicz "Duszpasterstwo i psychoterapia" oraz "Opieka-relacja-rozwój", Freud Sigmund "Wstęp do psychoanaliz", H. Weiss "Duszpasterstwo, superwizja i psychologia pastoralna" - fragmenty książki.
 
Więcej wiadomości o idei Kursów Duszpasterskich znajdziesz na www.tpipp.pl (strona Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce).
 
ULOTKA "KURS DUSZPASTERSKI PODSTAWOWY 2015/2016) do pobrania (pdf). Pobierz, pokaż, przekaż, zachęć innych!