english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wielki Piątek 2014

Przy Twym krzyżu pragnę być...

17.04.2014
Nadszedł dzień Wielkiego Piątku. Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa. Dzień refleksji i zadumy...

Wielki Piątek 2014

Istota tajemnicy życia i śmierci. Dzień spotkania Boga z człowiekiem. Bez tej ofiary chrześcijaństwo traci sens. Podobnie jak bez zmartwychwstania. Wszystko jak gdyby sprowadza się do Wielkiego Piątku, po to przeżywamy święta Bożego Narodzenia... aby Bóg umarł za nas na krzyżu Golgoty.
 
W dzień Wielkiego Piątku wyciszamy się, by właściwie przygotować się do Zmartwychwstania Chrystusa. Jest to związane z ewangelicką duchowością, która koncentruje się na wewnętrznym doświadczaniu i przeżywaniu Chrystusa w Słowie Bożym i sakramencie.
 
W kościołach dominuje odcień czerni, a dzwony kościelne milczą. Zabrzmią dopiero w niedzielę wielkanocną. Do tradycji ewangelickiej należy gremialne i rodzinne - w powadze, ciszy i skupieniu - przystępowanie w tym dniu do Komunii Świętej.
 
W wielu kościołach odprawiane są dwa nabożeństwa. Przejmująco w tym dniu brzmią ewangelickie pieśni pasyjne, który słowa i muzyka szczególnie poruszają. Czytana lub śpiewana jest "Improperia" ("Ludu mój, cóżem ci uczynił?) oraz "Trishagion" ("Święty Boże, Święty Mocny..."). Ewangelicy nie praktykują adoracji Grobów Pańskich, ani nie biorą udziału w drogach krzyżowych - koncentrują się na Słowie Bożym i nabożeństwach wielkopiątkowych. Post nie jest nakazany, ale wielu wiernych go zachowuje.
 
Może dziś już nie w tylu ewangelickich domach nie ogląda się w Wielki Piątek telewizji czy słucha radia, tym bardziej iż można tam też uczestniczyć w luterańskich nabożeństwach. Jednak wciąż pozostaje żywa tradycja nierobienia w ten dzień wielkich zakupów przedświątecznych czy też porządków domowych.
   
Żeby móc godnie przeżywać Wielki Piątek ewangelicy często biorą na ten dzień urlopy lub korzystają z prawa do wolnego, bezpłatnego dnia. Zgodnie z prawem na wniosek pracownika dzień ten może być dla niego dniem wolnym od pracy. W państwach o tradycji protestanckiej Wielki Piątek jest świętem ustawowo wolnym od pracy (tak jest np. w Niemczech i Szwecji).
  
Niech wezwanie pieśniarza i nas poprowadzi do krzyża, gdzie "dla nas i dla naszego zbawienia" umiera Zbawiciel.
 
Chcemy do śmierci, Jezusie być Twoi,

chcemy do śmierci wiernymi Ci być!

Z Tobą się wierna drużyna ostoi,

Ciebie przed światem gotowiśmy czcić.

 
Myśmy pod Twoim krzyżem się zebrali,

świętem przymierzem połączył nas krzyż.

Tobieśmy wiecznie serca swe oddali,

przyjmij i w księgi żywota je wpisz.

(ŚE 719,1-3)
 
 
Zapraszamy na luterańskie nabożeństwa Wielkiego Piątku. Dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w tym dniu w społeczności Słowa Bożego i Stołu Pańskiego istnieje możliwość zobaczenia i usłyszania poselstwa Ewangelii poprzez media - patrz tutaj.