english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wierzę, więc jestem

Projekt na 500 lat Reformacji adresowany do młodzieży

19.09.2016

Zapraszamy grupy młodzieżowe i konfirmacyjne, do wzięcia udziału w projekcie pt. „Kim jestem? Jakie jest moje powołanie?”, współfinansowanym przez Światową Federację Luterańską (ŚFL) w ramach programu Global Young Reformers Network oraz Kościół E-A w RP w ramach obchodów jubileuszu 500 lat Reformacji.


Wierzę, więc jestem

Głównym celem projektu jest przybliżenie młodzieży elementów doktryny luterańskiej, obejmujących zagadnienia tożsamości i służby oraz zachęcenie jej do aktywnego działania na rzecz drugiego człowieka/ lokalnej społeczności/ Kościoła. 

Projekt zakłada przeprowadzenie trzech spotkań grupy konfirmacyjnej/młodzieżowej według przygotowanych materiałów oraz realizację wypracowanego w projekcie przez młodzież wydarzenia/akcji o charakterze diakonijnym. Stworzony materiał w odniesieniu do głównego hasła projektu, został zatytułowany „Wierzę, więc jestem”. Tytuły poszczególnych konspektów opisują poruszaną tematykę. Oto one: 
            
1. Wierzę, więc jestem… USPRAWIEDLIWIONY
2. Wierzę, więc jestem… WOLNY
3. Wierzę, więc jestem… BY SŁUŻYĆ 

Dodatkowym elementem projektu są specjalnie zaprojektowane koszulki z hasłem „Wierzę więc jestem”. Zalecamy noszenie tych koszulek podczas realizacji wydarzeń/ akcji wymyślonych przez młodzież. Koszulki mogą stać się manifestacją osobistej wiary oraz tożsamości luterańskiej. W ramach budżetu projektu „Kim jestem?...” Organizatorzy zapewniają pokrycie kosztów koszulek dla każdego uczestnika, jednakże uczestnicy są proszeni o dokonanie symbolicznej wpłaty w wysokości 5zł.
 
Każda grupa biorąca udział w projekcie zobowiązana jest do prowadzenia foto- lub wideo- dokumentacji z przebiegu realizacji projektu. Swoje dokonania należy prezentować na stronie fb: „Wierzę, więc jestem”. Czas przeznaczony na realizację projektu obejmuje okres wrzesień-grudzień 2016r. 
 
Liczymy, że doświadczenie związane z tym projektem, uświadomi młodym, że jak chcą i mają pomysł, to mogą wiele zdziałać. 
 
Zgłoszenia, w formie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik I), prosimy kierować na adres: wierzewiecjestem@gmail.com .        
 
W imieniu organizatorów:
Grzegorz Fryda
Samuel Gogółka
Arkadiusz Raszka

plakat do druku
formularze i instrukcja