english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wigilijna świeca i ordynacja kobiet

Synod Diecezji Katowickiej obradował w Bytomiu-Miechowicach

09.11.2015

Jesienne obrady Synodu Diecezji Katowickiej, który odbył się 7 listopada be. w Bytomiu-Miechowicach, zdominowały dwa tematy - inauguracja akcji Widilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz dyskusja o ordynacji kobiet.


Wigilijna świeca i ordynacja kobiet

Po raz szesnasty rusza ekumeniczna akcja wigilijna. Już wkrótce – od pierwszej niedzieli Adwentu tradycyjne wigilijne świece rozprowadzane będą w całej Polsce. Tegoroczną edycję zainaugurowano w Diecezji Katowickiej. Tradycyjnie organizatorzy przygotowali małe i duże świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Dochód z nich będzie przeznaczony na pomoc najmłodszym , którzy z różnych powodów znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.


Rozpoczęcie akcji miało miejsce w czasie uroczystego nabożeństwa rozpoczynającego jesienną sesję Synodu Diecezji Katowickiej, które odprawione zostało w budynku Ciszy Syjonu, należącym do historycznego kompleksu diakonijnego Ostoi Pokoju w Bytomiu-Miechowicach.

 

Kierując słowo do synodałów, dyrektor Diakonii Diecezji Katowickiej – ks. Marcin Brzóska powiedział, że w przededniu roku 2016, który został ogłoszony przez Synod Kościoła Rokiem Kościoła, ważne jest uświadomienie sobie trzech filarów, na których opiera się posłannictwo Kościoła w świecie – martyrii, czyli gotowości składania świadectwa o Chrystusie, liturgii, czyli tworzenia wspólnoty nabożeństwa, wzajemnej modlitwy oraz diakonii, czyli czynnej miłości i gotowości niesienia w imię Chrystusa pomocy wszystkim potrzebującym. Zaapelował również do członków Synodu – zarówno duchownych, jak i świeckich, by stali się ambasadorami akcji w swoich lokalnych społecznościach.
Pierwsze tegoroczne świece na ołtarzu Ciszy Syjonu zapalili zwierzchnik Diecezji Katowickiej – ks. bp dr Marian Niemiec oraz ks. Marcin Brzóska.

 

W czasie nabożeństwa inauguracyjnego obrady synodu diecezjalnego kazanie wygłosił ks. Tymoteusz Bujok, wikariusz parafii w Gliwicach, który później złożył ślubowanie jako nowy członek synodu. 

 

Po złożeniu informacji z życia Diecezji Katowickiej, skoncentrowanej przede wszystkim na tematyce przygotowań do jubileuszu 500 lat Reformacji, bp dr Marian Niemiec wprowadził synodałów w główny temat obrad. W jego ramach wygłoszono dwa referaty. W pierwszym z nich ks. Jan Kurko, proboszcz parafii w Miechowicach, zebrał różne wątpliwości i zastrzeżenia związane z wprowadzeniem pełnej ordynacji kobiet. W drugim Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, rzecznik Kościoła, przedstawiła doświadczenia europejskich Kościołów luterańskich, które wprowadziły ordynację kobiet.

 

Po wysłuchaniu referatów delagaci parafii dyskutowali w czterech grupach roboczych nad ordynacją kobiet. Po dyskusjach relacje z ich przebiegu złożyli przewodniczący synodalnych komisji.

 

Obrady zakończyła modlitwa ks. radcy Henryka Reske i błogosławieństwo bp. dr. Mariana Niemca.