english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wigilijna świeca w kościele Jezusowym

Cieszyńska inauguracja akcji charytatywnej

15.12.2013

W 2. niedzielę adwentu, 8 grudnia 2013 r. w kościele Jezusowym w Cieszynie miała miejsce w diecezji cieszyńskiej inauguracja akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – Świeca Wigilijna 2013. Organizatorem była parafia w Cieszynie i Diakonia Cieszyńska.


Wigilijna świeca w kościele Jezusowym

Jubileuszowa, bo trwająca już od 20 lat akcja zainicjowana przez „Caritas” Kościoła Rzymskokatolickiego, a od 14 lat jest dziełem ekumenicznym, gdyż do akcji dołączyła Diakonia Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego i dzieło Miłosierdzia „Eleos” Kościoła Prawosławnego.

 

Akcja jako zbiórka pieniędzy poprzez „sprzedaż” w formie ofiary, świecy, którą mamy zapalić na wigilijnym stole jest niesieniem pomocy dla ubogich, chorych i wykluczonych społecznie dzieci. Dziecko jest najważniejsze, to nasza przyszłość, dlatego musimy jako ludzie wierzący im pomóc i dać nadzieję na lepsze jutro. Wszystkim dzieciom musimy pomóc bez względu na wyznanie czy pochodzenie.

 

Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem „Rozświetlić dzieciom przyszłość”.

 

Światłem Bożej miłości, która zapala nasze wierzące serca do czynu aby pomóc tym najsłabszym dzieciom. Dlatego gdy rozpoczęło się nabożeństwo na czele pochodu duchownych idących do ołtarza szły w kościele Jezusowym dzieci z zapalonymi świecami akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, zapalając kolejne świece, które stały wokół ołtarza, jak by tym światłem ogłaszając w ten adwentowy czas „Niech biodra wasze będą przepasane a świece zapalone”(Ew. Łukasza 12,35).

 

Na początku nabożeństwa witał zgromadzonych ludzi śpiewem parafialny chór misyjny . Następnie proboszcz parafii ks. Janusz Sikora przywitał zbór, dzieci oraz przybyłych gości.

Liturgię wstępną odprawili wspólnie ks. Janusz Sikora i ks. Marek Londzin, dyrektor Diakonii Cieszyńskiej.

 

Biblijne teksty liturgiczne przeczytały dzieci. Nabożeństwo to miało charakter rodzinny, dlatego szczególnym momentem było błogosławieństwo jednorocznych dzieci.

 

Nie zabrakło też śpiewu w wykonaniu chóru dziecięco–młodzieżowego Hosanna z Cieszyna pod kierunkiem Beaty Macury. W skład chórku wchodzi też mała orkiestra kameralna.

 

Okolicznościowe kazanie wygłosił Prezes Diakonii Kościoła, zwierzchnik diecezji wrocławskiej bp Ryszard Bogusz w oparciu o tekstz Ew. Jana 8,12, gdzie Jezus powiedział o sobie „Ja jestem światłością świata".

 

Po kazaniu przed ołtarz zostały zaproszone wszystkie dzieci obecnena nabożeństwie, a grupa dzieci ze szkółki niedzielnej pod opieką pastorowej Chudeckiej przedstawiła krótką scenkę o 10 pannach, a później już wszystkie dzieci ze zborem przy akompaniamencie gitary i fletu zaśpiewały pieśń.

 

Przyszedł też czas na pozdrowienia. Jako pierwszy zabrał głos zwierzchnik miejscowej diecezji, bp Paweł Anweiler. Nabożeństwomiało akcent ekumeniczny, gdyż jako drugi głos zabrał dyrektor „Caritas” diecezji bielsko–żywieckiej ks. Ignacy Czader, a po nim dyrektor generalna Diakonii Kościoła Wanda Falk, która oprócz osobistych słów pozdrowień przeczytała list Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego.

 

Wśród obecnych na nabożeństwie można było zobaczyć siostrę przełożoną ewangelickiego Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” s. Ewę Cieślar z Dzięgielowa i grupę polityków i samorządowców, a wśród nich posłów na Sejm Aleksandrę Trybuś i Czesława Gluzę, senatora Tadeusza Kopcia, przewodniczącego Rady Powiatu Stanisława Kubiciusa, zastępcę burmistrza miasta Cieszyn Adama Swakonia.

 

Błogosławieństwo biskupów zakończyło to uroczyste nabożeństw - w nadziei, że uda się rozprowadzić wszystkie świece i znajdą się na one na naszych stołach podczas wigilijnej kolacji. Zapalając je, rozświetlimy w imieniu Jezusa Chrystusa dla potrzebujących dzieci lepszą przyszłość.