english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2018

Świeca, która tworzy polską wigilię

29.11.2018
Pod hasłem „Świeca, która tworzy polską wigilię” rozpoczęła się tegoroczna edycja Wigilijnego Dzieła
Pomocy Dzieciom. 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2018

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom prowadzone jest wspólnie przez organizacje charytatywne czterech
Kościołów: Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonię Polską), Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Od 19 lat Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom jest wspólnym, ekumenicznym dziełem. Jak podkreślają organizatorzy akcji, świeca Caritas „to nie tylko płomień na stole wigilijnym, ale przede wszystkim realna pomoc potrzebującym i uwrażliwianie na potrzeby tych, którzy są w potrzebie”.
 
Inauguracja XXV edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom odbyła się 29 listopada w Centrum Luterańskim  w Warszawie. Wzięli w niej udział: ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, bp Ryszard Bogusz prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Wanda Falk, dyrektor Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Biruta Przewłocka-Pachnik, prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i ks. Doroteusz Sawicki, dyrektor Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos.

Byli obecni również zwierzchnicy róznych Kościołów chrześcijańskich, m.in. Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. Jerzy Samiec (prezes Polskiej Rady Ekumenicznej), Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP ks. Marek Izdebski, metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz i nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio z Kościoła Rzymskokatolickiego, bp Wiesław Szlachetka, Przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego, bp Artur Miziński, Sekretarz Generaln Komisji Episkopatu Polski, bp Paweł Tokajuk, Biskup Hajnowski, opiekun działalności charytatywnej z ramienia Soboru Biskupów Kościoła prawosławnego w Polsce oraz ks. Anatol Szydłowski Dziekan Prawosławnego Okręgu Warszawskiego.

Inaugurację poprowadziła aktorka Paulina Holtz, wzięły w niej udział dzieci z chóru Quasi Angeli ze Szkoły Podstawowej nr 75 oraz z parafii ewangelickich, katolickach i prawosławnych w Warszawie. Podczas uroczystości dzieci zadawały pytania dorosłym uczestnikom m.in. o to czym jest ekumenizm, dlaczego dzieci są ważne dla Kościoła, jak Kościoły pomagają potrzebującym, czy tylko w Wigilię pomagamy dzieciom? Na koniec spotkania odczytano życzenia od dzieci, które zostały zapisane na kolorowych serduszkach i napłynęły z całej Polski. Sercami pełnymi życzeń udekorowano choinkę.

Cztery świece zapalili wspólnie dyrektorzy organizacji charytatywnych. 25-lecie akcji obchodzi w br. Caritas Polska. Pomysł Wigilijnej Świecy Caritas zrodził się w 1993 r. w ośrodku pomocy dzieciom niepełnosprawnym w Rusinowicach. Rok później światło świecy zajaśniało na stołach w całej Polsce. Podczas uroczystości obecny był również inicjator akcji przed 25 laty ks. Franciszek Balion.

W ramach ekumenicznej akcji Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP rozprowadzi 11 tys. świec. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym dzieciom. Celem akcji jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz ich ochrona przed marginalizacją w życiu społecznym.