english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wiosenna sesja Synodu Kościoła

Synodałowie będą obradować w Warszawie

25.04.2019

W dniach 26-28 kwietnia 2019 roku w Warszawie będą odbywać się obrady 5. sesji XIV kadencji Synodu Kościoła.


Wiosenna sesja Synodu Kościoła

Wiosenna sesja Synodu Kościoła rozpocznie się w piątek, 26 kwietnia nabożeństwem Słowa w auli Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ul. Broniewskiego 48). Kazanie wygłosi ks. radca Janusz Staszczak.

 

Po nabożeństwie zaplanowano pierwszą część obrad w tym m.in. sprawozdanie Rady Synodalnej oraz pracę w komisjach synodalnych.
W drugim dniu obrad zostanie przedstawione sprawozdanie Biskupa Kościoła, Konsystorza, sprawozdania z pracy duszpasterstw, komisji synodalnych oraz instytucji kościelnych. Rozpocznie się również praca nad wnioskami nadesłanymi na Synod Kościoła.

 

Podczas popołudniowej sesji w sobotę Synodałowie wysłuchają dwóch referatów związanych z tematem roku: Troska o Boże stworzenie. Dr hab. Jerzy Sojka przedstawi wątki ekologiczne we współczesnej debacie luterańskiej, a prof. dr hab.Kalina Wojciechowska kontekst biblijny myśli ekologicznej. 

 

W ostatnim dniu obrad planowane jest nabożeństwo spowiednio-komunijne (kazanie wygłosi bp prof. Marcin Hintz) oraz dalsza praca nad wnioskami nadesłanymi na synod. 5. sesja XIV Synodu Kościoła zakończy się około godz. 14.00.
__________________________

Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w RP, jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego właściwości należy m.in. wybór Biskupa Kościoła, sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, wybór Konsystorza i Rady Synodalnej, która stanowi prezydium Synodu i reprezentuje go pomiędzy sesjami.