english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wiosenna sesja synodu w Pabianicach

Diecezja Warszawska

15.03.2015

28 lutego 2015 roku odbył się Synod Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewagelicko-Augsburskiego. Gremium to spotyka się zawsze dwa razy do roku. Jesienią, kiedy odbywają się sesje tematyczne, podejmujące istotne zagadnienia z życia Diecezji i całego Kościoła, oraz wiosną, kiedy synodałowie gromadzą się na sesji typowo sprawozdawczej.


Wiosenna sesja synodu w Pabianicach

Sesja wiosenna tradycyjnie odbywa się w siedzibie Diecezji – Parafii św. Piotra i św. Pawła w Pabianicach. Tak było i tym razem.

 
Synod diecezjalny rozpoczął się nabożeństwem spowiednio-komunijnym według liturgii na najbliższą niedzielę, to jest drugą niedzielę pasyjną – Reminiscere. Słowem haseł biblijnych, a także refleksją na temat czasu pasyjnego przywitał zgromadzonych ks. bp Jan Cieślar. W uroczystym nabożeństwie brała udział cała Rada Diecezjalna Diecezji Warszawskiej. Radni świeccy włączyli się do czytania tekstów biblijnych, modlitwy oraz dystrybucji sakramentu Komunii Świętej. Radca duchowny natomiast – ks. dr radca Marcin Undas – wygłosił kazanie w oparciu o tekst z Ewangelii Marka o dzierżawcach winnicy.


Po nabożeństwie rozpoczęto część merytoryczną Synodu Diecezji. Blok sprawozdawczy otworzyli ks. bp Jan Cieślar oraz Karol Werner – Kurator Diecezjalny. Przedstawili oni sprawozdanie z działalności Rady Diecezjalnej oraz Biskupa Diecezjalnego wraz z kalendarium wydarzeń w minionym roku. Oba dokumenty zostały zaakceptowane przez Synod i przegłosowano ich przyjęcie.
Po tym punkcie synodałowie zaproszeni zostali na uroczysty obiad do pobliskiej restauracji.

 

Po przerwie obiadowej Synod Diecezji wysłuchał omówienia danych statystycznych oraz sprawozdań z działalności komisji diecezjalnych. Przedstawiciele wszystkich funkcjonujących komisji podzielili się wynikami swojej pracy oraz przedstawiali program dalszej działalności dla wypełnienia założonych celów.

 

W części finansowej sprawozdawczości Księgowa Diecezjalna przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2014 rok, Komisja Rewizyjna natomiast swój protokół z przeprowadzonej kontroli finansów diecezjalnych. W związku z brakiem uwag do finansowego aspektu działania Diecezji przegłosowano wniosek o udzielenie absolutorium Radzie Diecezjalnej.


Przedstawiono również projekt preliminarza budżetowego na 2015 rok. Po jego omówieniu i przedyskutowaniu projekt ten został uchwalony bez głosów sprzeciwu. Tym samym w porządku wiosennej sesji synodu pozostały jedynie wolne wnioski. W ich ramach ks. bp Jan Cieślar zwrócił uwagę synodałów na materiały biograficzne załączone do dokumentacji synodalnej. Była to historia Stefana Bursche – syna bp. Juliusza Burschego. Wybrano również termin i temat sesji tematycznej. Jesienna sesja Synodu Diecezji Warszawskiej odbędzie się 10 października w Kielcach, a jej tematyka skupi się na sytuacji najmniejszych parafii i ich przyszłości. Na tym punkcie Synod zakończył swoje obrady.