english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wizyta gości z ELCA

Program pilotażowy Światowej Federacji Luterańskiej

09.02.2018

W dniach 30 stycznia - 6 lutego gościli w Polsce dr Mary Streufert i ks. dr Roger Willer z Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Ameryki.


Wizyta gości z ELCA

W ramach projektu pilotażowego Światowej Federacji Luterańskiej przebywali w Polsce dr Mary Streufert i ks. dr Roger Willer z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Ameryki (ELCA). Projekt ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy Kościołami członkowskimi Światowej Federacji Luterańskiej. Międzyregionalny program zakłada, że dwa wybrane Kościoły wskażą tematy do dyskusji, a przedstawiciele Kościołów odbędą podróż studyjną, w której poznają działalność Kościoła w wybranym zakresie tematycznym. Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP i Kościół Ewangelicko-Luterańskie w Ameryce jako tematy do dyskusji wybrały edukację i społeczną sprawiedliwość płci.

Dr Streufert i ks. dr Willer pracują w Biurze Biskupa Kościoła ELCA bp Elisabeth Eaton. Dr Streufert kieruje programem ELCA „Sprawiedliwość dla kobiet”, jest też koordynatorką biura Kobiety w Kościele i społeczeństwie Światowej Federacji Luterańskiej. Dr Willer jest dyrektorem ds. etyki teologicznej i wchodzi w skład zespołu, który przygotowuje oficjalne oświadczenia społeczne Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Ameryce. Aktualnie w ELCA trwa proces przygotowania oświadczenia społecznego na temat kobiet i sprawiedliwości.

Podczas pobytu w Polsce przedstawiciele ELCA zapoznali się z działalnością edukacyjną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W Warszawie spotkali się z kierownictwem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Fundacji „Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe”, poznali działalność Diakonii Polskiej i ofertę edukacyjną dwóch warszawskich parafii luterańskich. Przez jeden dzień brali udział w sesji Instytut Pastoralnego w Wiśle Jaworniku, gdzie przedstawili wykłady na temat obrazów i języka jakim mówimy o Bogu oraz relacji pomiędzy wiarą a nauką. Podczas pobytu na Śląsku Cieszyńskim dr Streufert i ks. dr Willer odwiedzili również szkoły Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie.
Goszcząc we Wrocławiu przebywali w parafii luterańskiej, Domu Seniora, Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej oraz Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra, zapoznając się z szeroką działalnością edukacyjną i diakonijną. W Krakowie goście zapoznali się z pracą parafialną i ofertą edukacyjną, a ks. dr Roger Willer czynnie uczestniczył w niedzielnym nabożeństwie. Wśród tematów podejmowanych podczas pobytu w Polsce znalazły się także kwestie uchodźców i migrantów, ordynacji kobiet na księży oraz procesów decyzyjnych w Kościołach.

Przedstawiciele ELCA zauważyli, że wizyta w Polsce pomogła im zrozumieć uwarunkowania historyczne, lecz przede wszystkim poznać życie Kościoła luterańskiego w Polsce. Podkreślili, że zobaczyli Kościół, którego członkowie są kreatywni, pełni energii, gotowi do działania i składania świadectwa wiary.