english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wizyta ks. Anette Kurschus w Polsce

Spotkanie w ramach Komisji Kontaktów PRE-EKD

03.04.2017

W dniach 31 marca do 1 kwietnia odbyło się w Warszawie spotkanie Komisji Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. 


Wizyta ks. Anette Kurschus w Polsce

Ks. Annette Kurschus jest prezeską Kościoła Ewangelickiego Westfalii, który jest partnerem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego RP, lecz przebywała w Polsce jako członek komisji dwustronnej PRE/EKD.

Komisja Kontaktów PRE i EKD istnieje od 43 lat (początek działalności to 30 maja 1974 r.) W jej skład wchodzą  przedstawiciele Kościoła Ewangelickiego w Niemczech oraz Polskiej Rady Ekumenicznej.

Spotkanie marcowe odbyło się w nowym składzie. EKD reprezentowali ks. Annette Kurschus oraz referent EKD ds. Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej ks. Dirk Stelter. Po stronie PRE w obradach uczestniczyli prezes PRE  oraz dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza.

Podczas spotkania podsumowywano działania komisji w minionych latach i przedstawiono plan zadań na przyszłość. Tematem, który będzie kontynuowany, a który jest obecny w pracach komisji od ponad 40 lat jest pojednanie. Przykładem działań na rzecz pojednania jest projekt: „Pojednanie w Europie – zadania Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”. Komisji podkreślała jak istotne jest zaangażowanie w te działania młodzieży.

Kolejnym tematem jest kwestia uchodźców i możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi Kościołami zrzeszonymi w PRE i Kościołami niemieckimi. Komisja będzie też zajmować się profesjonalnym wsparciem duchownych i pracowników Kościoła, da to możliwość rozpoznania aktywności Kościołów w tym temacie.

Na spotkaniu w Warszawie zadecydowano, że komisja będzie spotykać się dwa razy do roku, a kolejne spotkanie odbędzie się w Bielefeldzie.