english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wręczono nagrody OSTOJA POKOJU

Lauretką została radca Konsystorza Bożena Polak

02.10.2017

W niedzielę, 1 października w siedzibie Muzeum Górnośląskiego przy ul. Korfantego 34 odbyło się uroczyste rozdanie nagród „Ostoja pokoju” im. Matki Ewy.


Wręczono nagrody OSTOJA POKOJU

Nagrody przyznawane są dorocznie przez Diecezję Katowicką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Gminę Bytom osobom i podmiotom, które przyczyniły się na rzecz innych działalnością społeczną i charytatywną.

Kapituła w składzie: Halina Bieda – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Bożena Mientus – zastępca Prezydenta Bytomia, Tatiana Filipkowska – reprezentująca Departament Zdrowa i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ks. bp Marian Niemiec – przedstawiciel Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Waldemar Pawłowski – przedstawiciel Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bytomiu – Miechowicach - jednogłośnie postanowiła przyznać w tym roku dwie statuetki.

W kategorii indywidualnej nagrodę przyznano Bożenie Polak, radcy Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP - za inicjatywę i zaangażowanie w działalność diakonijną, służbę miłosierdzia na rzecz osób potrzebujących, bezinteresowne działanie, otwartość, koordynację, organizację akcji społecznych oraz wsparcie dla wielu projektów realizowanych pro publico bono.

Bożena Polak jest jednym z pomysłodawców i założycieli Ewangelickiego Centrum Diakonijnego „Słoneczna Kraina” w Katowicach, który należy do najprężniej działających ośrodków wsparcia w tym mieście i każdego roku realizuje blisko 30 projektów kierowanych do różnych grup społecznych, a przede wszystkim dzieci, młodzieży i starszych. Jednoosobowo koordynuje działalnością ośrodka, jest inicjatorką większości inicjatyw, na które sama pozyskuje środki finansowe. Od 2001 roku jest członkiem Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Katowicach. Działa w Radzie Diakonii Kościoła, jest Radcą Konsystorza Kościoła. W wielu instytucjach jej głos doradczy ma ogromne znaczenie w działalności społecznej. Jest także wiceprzewodniczącą katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Druga statuetka - w kategorii zbiorowej - została przekazana Fundacji Centrum UskrzydlijDzieciaki.pl z Chorzowa za dar jednoczenia ludzi wokół idei pomagania, wsparcia i rozwijania talentów młodych ludzi, w szczególności dzieci z rodzin będących na granicy wykluczenia społecznego. Działania Fundacji w środowisku lokalnym związane są z wieloma dziedzinami życia społecznego: kulturą, sportem, edukacją, sztuką, wychowaniem, pomocą dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Prezesem Fundacji jest Iwona Nawrot, która wraz z mężem Jackiem z upadającej placówki stworzyła prężnie działający ośrodek. Dzięki temu młodzież rozwija swoje talenty. Ważną motywację do bezinteresownego działania stanowi nie tylko zaufanie i wiara w ludzi, ale także w Boga, o czym kierownictwo placówki mówi otwarcie.

Podczas uroczystości obecni byli: bp dr Marian Niemiec, zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i zastępca Biskupa Kościoła oraz ks. bp prof. Jan Kopiec, biskup Diecezji Gliwickiej Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce, a także przedstawiciele władz województwa śląskiego w osobach dr Henryka Mercika, Haliny Biedy i Jerzego Gorzelika. Ponadto w rozdaniu nagród oraz wernisażu uczestniczył prezydent Bytomia, Damian Bartyla.

Uroczystość wręczenia statuetki nagrody „Ostoi Pokoju” im. Matki Ewy połączona była z otwarciem okazjonalnej wystawy  „Radą i czynem. Luteranie w XIX i XX w.” i wpisuje się w obchody 500 lat Reformacji.

źródło: www.dziennikzachodni.pl, www.muzeum.bytom.pl