english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wspólna deklaracja o usprawiedliwieniu

Minęło 20 lat od jej podpisania

31.10.2019

Upłynęło 20 lat od podpisania „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”. 


Wspólna deklaracja o usprawiedliwieniu

31 października w dniu Pamiątki Reformacji, ewangelicy na całym świecie gromadzili się, aby uczcić swoje reformacyjne dziedzictwo. W roku 2019 dodatkowo wspominali wydarzenie sprzed 20 lat - podpisanie „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”


Deklaracja ta wypracowana przez Światową Federację Luterańską (ŚFL) i Kościół rzymskokatolicki ukazała, że można przezwyciężyć wielowiekowe podziały w istotnej teologicznej kwestii jaką jest usprawiedliwienia człowieka wyłącznie z łaski Boga. Dokument był zwieńczeniem 30 lat dialogu rzymskokatolicko-luterańskiego i znakiem, że wzajemne potępienia z okresu Reformacji straciły swoją ważność. Natomiast otwarta została droga do bliższej współpracy i wspólnego wzrastania w wierze.

W ciągu tego dwudziestolecia także metodyści, anglikanie i Kościoły reformowane przyłączyły się do deklaracji, otwierając w ten sposób "wspólną przestrzeń teologiczną” co podkreślił Sekretarz Generalny ŚFL ks. dr Martin Junge. Podczas spotkania Rady ŚFL w czerwcu br. przedstawiciele pięciu światowych wyznań zgromadzili się w genewskiej katedrze, by uczcić rocznicę podpisania deklaracji.

Przygotowując obchody Pamiątki Reformacji w 2019 r. uwzględniono rocznicę i opracowano wspólnie z partnerami ekumenicznymi porządek nabożeństwa reformacyjnego. Liturgia jest dostępna na stronie ŚFL.

We wspólnym liście, przesłanym do rzymskokatolickich konferencji biskupów i Kościołów członkowskich ŚFL, ks. dr Junge i przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan, kardynał Kurt Koch, nazwali deklarację "teologicznym kamieniem węgielnym" i zaprosili chrześcijan do korzystania z porządku nabożeństwa w lokalnych Kościołach.

Prof. Jerzy Sojka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, który jest też członkiem Rady ŚFL zauważył, że "bez deklaracji nie byłoby możliwe wspólne upamiętnienie Reformacji w Lund, które przyniosło np. rozwój praktycznej współpracy w pracy diakonijnej między Światową Federacją Luterańską (ŚFL) a Caritas Internationalis". To właśnie w Lund odbyło się przed trzema laty wspólne upamiętnienie jubileusz pięciuset lat Reformacji, w którym wzięli udział m.in.: papież Franciszek, prezydent ŚFL - bp Munib Younan, ks. dr Martin Junge, kardynał Kurt Koch i prymas Szwecji - abp Antje Jackelen.

Bez wątpienia dokument sprzed 20 lat dodał skrzydeł wielu inicjatywom w rzymskokatolicko-luterańskich kontaktach ekumenicznych jak chociażby publikacja „Od konfliktu do komunii” ogłoszona 17 czerwca 2013 roku w Genewie i Watykanie. Dokument powstał w ramach ekumenicznej grupy roboczej powołanej przez ŚFL oraz Papieską Radę ds. Jedności Chrześcijan.

Prof. Sojka w wywiadzie udzielonym dla portalu ewangelicy.pl zwrócił również uwagę, że „rolą Deklaracji było nie tyle wprowadzenie nowej rzeczywistości, ale oczyszczenie przedpola do poważnej dyskusji o rzeczach rzeczywiście dzielących”. Dodał również, że deklaracja wciąż wymaga pracy u podstaw.


zdj. ŚFL/Albin Hillert