english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wspomnienie ks. sen. Karola Kulisza

Spotkanie w Dzięgielowie

24.06.2013

Dokładnie w dzień 140. urodzin ks. sen. Karola Kulisza – 12 czerwca 2013 r. – odbyło się w kaplicy Domu Sióstr Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie spotkanie wspomnieniowe, w którym udział wzięli zainteresowani z obu stron granicznej rzeki Olzy.


Wspomnienie ks. sen. Karola Kulisza

Głównym prelegentem był ks. radca Jan Badura z Pszczyny, który w żywy i interesujący sposób przybliżył zebranym postać zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej, założyciela pracy diakonijnej na Śląsku Cieszyńskim (w Ligotce Kameralnej i Dzięgielowie), działacza narodowego i patrioty, proroczego kaznodziei, męczennika obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie.
 
Wcześniej film o ks. sen. Karolu Kuliszu zrealizowany przez Telewizję Polską przedstawił emerytowany duszpasterz diakonatu ks. Emil Gajdacz. Spotkanie zagaił oraz pozdrowienia od zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej ks. bpa Pawła Anweilera przekazał proboszcz dzięgielowski ks. Marek Londzin. W dyskusji głos zabrali ks. Jan Gross, który przypomniał postać jednego ze zborowników z Orzesza, który związał się z Kościołem pod wpływem przeżyć wojennych i spotkania w obozie koncentracyjnym z ks. Karolem Kuliszem, a także ks. Ryszard Janik, który przekazał bezcenne wspomnienia związane z Księdzem Seniorem z lat przedwojennych oraz wojny i okupacji.
 

Oprócz wyżej wymienionych w wieczornicy udział wzięli m.in. siostra przełożona Ewa Cieślar, która na wstępie spotkania przywitała zgromadzonych, ks. sen. Bohdan Taska, ks. Alfred Neumann, dr Daniel Spratek, diak. Edward Mitręga, ks. Zdzisław Sztwiertnia i diakon Ewa Lazar-Bujok oraz siostry diakonise.

 

Więcej: sucha.cz