english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wspomnienie siostry Jadwigi Kunert

Rocznica śmierci

09.08.2020

W piątek 7 sierpnia 2020 roku mija 50-ta rocznica śmierci siostry diakonisy Jadwigi Kunert.


Wspomnienie siostry Jadwigi Kunert

Siostra Jadwiga Kunert swoją służbę rozpoczęła w Warszawskim Diakonacie  „Tabita „. Po II wojnie światowej służyła w Diakonacie Żeńskim Eben – Ezer w Dzięgielowie, gdzie była kierowniczką nowicjatu, a później zastępczynią siostry przełożonej. Bóg który w osobie Jezusa Chrystusa był jej osobistym Panam i Zbawicielem obdarzył s. Jadwigę szczególnym darem nauczania i wykładania Bożego Słowa w dziele ewangelizacji oraz misji. W mocy Ducha Świętego zwiastowała moc Ewangelii Chrystusowej na licznych ewangelizacjach w całej Polsce. Siostra Jadwiga prowadziła wykłady biblijne dla młodzieży, kobiet oraz na rożnych konferencjach. Jeździła po parafiach i prowadziła Godziny Biblijne oraz rekolekcje. W diakonacie prowadziła kurs biblijny dla Diakonis i uczennic „Roku Służby dla Pana”.  Wspominając jej służbę nie można pominąć także tego, że od pierwszego Tygodnia Ewangelizacyjnego , aż do śmierci zasiadała w kierownictwie Tygodni. Prowadziła na nich: ewangelizacje, wykłady, studia biblijne, grupy dyskusyjne, rozważania poranne i wieczorne. Prowadziła także przygotowania dla pracowników Szkoły Niedzielnej dla dzieci oraz spotkania braterskie i przygotowania do Godzin Biblijnych. Siostra Jadwiga była niezwykłym mówcą, przemawiała zawsze z  wielkim  charyzmatem i inteligencją. Była  wiernym świadkiem ewangelii, który dzięki działaniu Ducha Świętego budził setki serc do nowego życia. Ta praca ewangelizacyjna pozostawiła po dziś dzień trwały i jakże błogosławiony ślad.

 

Siostra Jadwiga urodziła się 7 czerwca 1907 roku w Warszawie. Dnia 16 lipca 1924 roku wstąpiła do Ewangelickiego Diakonatu „Tabita w Warszawie. Rozpoczęła pracę w Ewangelickim Szpitalu Sióstr Tabitanek. Pracowała w charakterze pielęgniarki w Domu Starców przy parafii Św. Trójcy w Warszawie. W latach 1929 – 35 pracowała w domu wypoczynkowym „Tabita” w Skolimowie. W celu pogłębiania wiedzy z zakresu Starego i Nowego Testamentu wyjechała do Szkoły Biblijnej do Malcke w Niemczech. W późniejszych latach była wykładowczynią w Szkole Biblijnej w Warszawie. Po trudnych latach wojny, tragicznych przeżyciach Postania Warszawskiego przeniosła się do Dzięgielowa i rozpoczęła służbę w Zakładach Opiekuńczo – Wychowawczym „Eben – Ezer. W latach pięćdziesiątych aż do śmierci włączyła się z wielkim zapałem  w pracy ewangelizacyjną naszego Ewangelickiego Kościoła. Siostra Jadwiga zmarła 7 sierpnia 1970 roku w wieku 63 lat w Dzięgielowie. Pogrzeb odbył się 10 sierpnia z kaplicy Diakonatu na cmentarz w Dzięgielowie.

 

Ze wspomnień Diakon Janiny Kisza – Bruell: „Dla Siostry Jadwigi dzielenie się Jezusem w zwiastowaniu, przebywaniem w Jego obecności, było życiową koniecznością. Emanowała optymizmem i dużą dozą Bożego humoru. Gdy podchodziła do miejsca, z którego miała zwiastować Boże Słowo, była bardzo skupiona. Promieniowała błogosławieństwem przebywania z Bogiem ”.

 

ŹRÓDŁO: Diecezja Cieszyńska