english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wspomnienie śp. ks. dr. Alfreda Jaguckiego

Spotkanie w Dzięgielowie

21.06.2014

W roku 2014 przypadła 100. rocznica urodzin  (21.03) śp. ks. dr. Alfreda Jaguckiego oraz 10. rocznia jego śmierci, która miałą miejsce w dniu 28 czerwca 2004 roku w Ewangelickim Domu Opieki "Emaus" w Dzięgielowie.


Wspomnienie śp. ks. dr. Alfreda Jaguckiego

Na 10 dni przed rocznią śmierci, w srodę 18 czerwca miała miejsce prelekcja pastorowej dr Jadwigii Badury o życiu i dziele śp. Księdza Doktora. Prelekcja wzbogacona była licznymi zdjęciami zaprezentowanymi w projekcji multimadialnej w kaplicy Domu Macierzystego Sióstr Diakonis "Eben-Ezer" w Dzięgielowie.
 
Licznie zebrali się parafianie, siostry diakonise, przybyła rodzina i zainteresowani wspominaną postacią. W bardzo ciekawy i obrazowy sposób została przypomniana postać tego "świadka wiary" rodem z suwalskiej ziemi, wybitnego duszpasterza, kaznodziei, mówcy ewangelizacyjnego oraz  wykładowcy Bożego Słowa. Można było zapoznać się z postacią duszpasterza licznych zborów na Mazurach w powojennym, trudnym czasie oraz seniora Diecezji Mazurskiej oraz proboszcza parafii w Cieszynie. Bliski wszystkim był obraz Księdza Doktora jako przywódcy duchowego ruchu misyjno-ewangelizacyjnego na Śląsku Cieszyńskim, a zarazem człowieka utaletowanego w prostym pisaniu o prawdach Bożych - napisał blisko 400 artykułów i 8 książek. O tym wszystkim  przypomniała i na to szczególnie zwróciła uwagę prelegentka. Nie sposób było nie przypomnieć też ks. A. Jaguckiego jako duszpasterza Diakonatu "Eben - Ezer" i dyrektora EDO "Emaus" w Dzięgielowie.
 
Prelegerntka podkreśliła również istotę otwartego i gościnnego domu pastorskiego, który ks. dr A. Jagucki tworzył wraz z ukochana żoną Agnieszką. Ważny był dla niego dom i najbliższa rodzina, wzajemne relacje i więzi najbliższych.
 
Spotkanie zakończyło się wspomnieniami uczestników i wyrażaniem wdzieczności Bogu za jego służbę i liczne talenty, z których do dziś możemy czerpać. Modlitwa s. Hildy Nabel i błogosławieństwo ks. Marka Londzina oraz wspólna pieśń "Wszystko Tobie dziś oddaję" zakończyła to wyjątkowe popołudnie.
 
***
 
Bardzo serdecznie dziekujemy dr Jadwidze Badurze za przygotowanie prelekcji i przyjęcie zaproszenia do Dzięgielowa.