english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wybrano zwierzchnika luteran w Wielkiej Brytanii

Bp Martin Lund następcą bp. Waltera Jaguckiego

10.11.2013

Dnia 5 października br. w Londynie Nadzwyczajny Synod Lutheran Church in Great Britain (LCiGB) wybrał nowego Biskupa Kościola. Zostal nim biskup Martin Lind, emerytowany biskup Kościoła Szwecji.


Wybrano zwierzchnika luteran w Wielkiej Brytanii

Biskup Lind przejmie urząd po biskupie Walterze Jagucki w styczniu 2014.

 

Ks. bp Walter Jagucki pełnił slużbę biskupa w latach 2000-2009 i ponownie od 2012. Ks. bp W. Jagucki był ordynowany przez bpa Andrzeja Wantule w Warszawie w roku 1964. Do dziś pełni slużbę jako proboszcz Polskiej Parafii Ewangelickiej w Bradford. Obsługuje także zbory w Manchester i stacje kaznodziejską w Szkocji. Był drugim dziekanem LCiGB w latach 1988-2000.

 

Więcej: LGiGB