english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wyniki konkursu fotograficznego

Wygrało zdjęcie pt. Chrzest

31.03.2017

31 marca 2017 r. zostały ogłoszone wyniki konkursu fotograficznego "500 LAT REFORMACJI 2017".


Wyniki konkursu fotograficznego

Komisja Konkursu Fotograficznego „500 LAT REFORMACJI 2017” w składzie: Anita Borkowska, Romuald Długosz, Patryk Karbowski, Danuta Matloch na swoim posiedzeniu w dniu 1 marca 2017 r. przyznała nagrodę główną w wysokości 1000 zł Karinie Reske za zdjęcie „Chrzest”.

W uzusadnieniu komisja zwróciła uwagi na walory techniczne i wizualne oraz przesłanie zdjęcia. Zdaniem komisji fotografia jest wyrazista i dynamiczna, przedstawia decydujący moment, a w każdym miejscu kadru dzieje się coś istotnego.
Ponadto zdjęcie ma ważką treść: przedstawia rodzinę, wspólnotę, pozytywne emocje, duchownego ewangelickiego, przyjmowanie nowego członka Kościoła do wspólnoty. Pokazuje Kościół żywy.

Nagrodę publiczności otrzymała także Karina Reske za zdjęcie „Konfirmacja”. Zdjęcie otrzymało największą ilość polubień w serwisie Instagram.

W swoim sprawozdaniu komisja podziękowała wszystkim uczestnikom konkursu, na który wpłynęło ponad 200 zdjęć. Za udział w konkursie otrzymają zestaw materiałów promocyjnych Dekady Reformacji.