english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wystawa w Istebnej

Dziedzictwo religijne i kulturowe Ewangelików Trójwsi Beskidzkiej

03.09.2017

Ewangelicy w Trójwsi Beskidzkiej stanowią zaledwie dwa i pół procenta ogólnej liczby ludności. Żyjemy w mniejszości...


Wystawa w Istebnej

Zdarza się, że nasi sąsiedzi lub znajomi wiedzą niewiele lub nie wiedzą nic o naszej wierze. Najczęstsze pytanie jakie może usłyszeć ewangelik od katolika, dotyczące jego wyznania, to pytanie typu: a czym się różni twój Kościół od mojego? Być może po tegorocznych wakacjach takie pytania będą zadawane rzadziej, a to ze względu na wystawę, przygotowaną przez ewangelików, o ewangelikach dla mieszkańców i gości odwiedzających gminę Istebna.

 

W roku obchodów 500 lat Reformacji chcieliśmy w szczególny sposób zaakcentować nasz Jubileusz nie tylko wśród zborowników, ale także na zewnątrz parafii. Z inicjatywy naszego proboszcza, ks. Alfreda Stańka, postanowiliśmy przygotować wystawę o parafii ewangelicko – augsburskiej w Istebnej. Miała ona zawierać odpowiedzi na pytania jakie chrześcijanie innych wyznań mogą mieć względem nas: skąd wziął się nasz kościół? W co wierzymy? Jakie święta obchodzimy? Co dzieje się w niedzielę w naszych kościołach?

 

Po zawiązaniu się grupy roboczej, zdecydowaliśmy się podzielić wystawę na trzy części. Pierwsza z nich mówi o historii Reformacji, a także o historii parafii istebniańskiej. Pokazuje czasy kiedy Istebnianie chodzili na nabożeństwa do swojej parafii matki – do Nawsia w dzisiejszych Czechach. Prześledzić można także proces budowy kościoła w Istebnej i początki samodzielnego zboru. Część wystawy dotycząca przeszłości mówi również o znanych osobach, które należały do zboru w Istebnej i zapisały się złotymi literami w jego historii.

 

Druga część wystawy omawia rok kościelny i wybrane święta jakie obchodzimy, jak również uroczystości rodzinne przeżywane w kościele – chrzest, konfirmację, ślub i pogrzeb.

 

Trzecia część wystawy jest obrazem codziennego życia w parafii. Ukazuje różne agendy, które działają w ramach zboru. Są to między innymi: rada parafialna, koło pań, szkółka niedzielna, zespół muzyczny, grupy biblijne, żywą bibliotekę i inne różnego rodzaju spotkania, którymi parafianie żyją na co dzień. 

 

Na potrzeby wystawy powstał krótki film, na którym można zobaczyć nasz kościół i urywki z życia zboru. Bardzo efektowną częścią wystawy jest napis „500 lat Reformacji” ułożony z pojedynczych koronek. Jest on wykonany z części koronek zebranych przez naszą parafię w ramach akcji 500 koronek na 500 lat Reformacji.

 

Wernisaż wystawy odbył się 3 sierpnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej, gdzie udostępniono nam jedną ze sal wystawowych. Swoją obecnością zaszczyciło nas wiele osób. Gościliśmy Biskupa Diecezji Cieszyńskiej ks. dra Adriana Korczago, Prezesa Stowarzyszenia Księży i Katechetów ks. Władysława Wantuloka z żoną i ks. Marka Londzina. Przybyli też przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Cieszyńskiego, radna Łucja Michałek, wójt Gminy Istebna Henryk Gazurek i jego zastępca Józef Polok, przewodniczący Rady Gminy Istebna, Artur Szmek, sołtysi Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła Andrzej Kudełka. Wernisaż uświetnił zespół Credo z Bładnic.

 

Dziękujemy Księdzu Biskupowi za serdeczne słowa wypowiedziane o naszej gminie i parafii, jako nieodłącznej cząstce Cieszyńskiej Ziemi. Cieszymy się z każdego życzliwego słowa, które zostało wypowiedziane, a było ich wiele tego dnia. Dziękujemy Panu Wójtowi i Dyrektorce GOK Elżbiecie Legierskiej Niewiadomskiej za udostępnienie pomieszczeń podczas wernisażu i sali wystawowej. Dziękujemy naszym parafianom za udostępnione zdjęcia, eksponaty i cenne uwagi, które pozwoliły nam na merytoryczne przygotowanie wystawy. Przede wszystkim zaś dziękujemy Panu Bogu za to, że pozwolił nam wprowadzić nasze zamiary w czyn i błogosławił naszej pracy. Mamy nadzieję, że wystawa wzbudzi zainteresowanie żywą wiarą i pozwoli nam świadczyć nie tylko naszym sąsiadom, ale także wszystkim odwiedzającym.

 

Wystawa jest otwarta codziennie do 17 września, w godzinach od 9.00 do 17.00. Zapraszamy wszystkich do jej zobaczenia.    

 

Wystawa została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Gminę Istebna oraz Kościół Ewangelicko Augsburski w RP.

 

Sabina Rabin