english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wyzwania w Roku Kościoła

Noworoczne myśli Zwiastuna Ewangelickiego

16.01.2016

Pierwsze dni nowego roku skłaniają do refleksji i planów. Jak duchowo zagospodarować nadchodzący rok? – zastanawia się w „Zwiastunie Ewangelickim” nr 1/2016 ks. Jan Badura.


Wyzwania w Roku Kościoła

Piszą o tym także stali felietoniści: Bogdan Zeler, zachęcający do wyboru właściwej drogi oraz Henryk Dominik, który proponuje, aby  naszym zadaniem na  nowy rok było przywrócenie prawdziwego sensu chrześcijaństwa. Znakomicie podsumowuje te myśli ks. Włodzimierz Nast w rozważaniu Słowa Bożego: Zaufanie woli niebiańskiego Ojca nie jest ubezwłasnowolnieniem, ale mądrym poddaniem się prowadzeniu Tego, który nas umiłował.

 

Rok 2016 został przez synod ogłoszony Rokiem Kościoła. W nowej tematycznej rubryce, o tym, czym jest Kościół i jak go dziś rozumiemy, ks. Marcin Brzóska pisze w artykule Wierzę w Kościół powszechny. W tym nowym roku Kościół czeka wiele wyzwań, a wśród nich ważna jest kwestia ordynacji kobiet na księdza. Nad tym problemem w artykule Czy nie za wcześnie na głosowanie? zastanawia się ks. Wojciech Pracki.

 

O obecności ewangelickich autorów oraz tematów w dawnych i nowych regionalnych kalendarzach książkowych pisze Magdalena Legendź. Jest też kolejna część dziecięcych prac nagrodzonych w Reformacyjnym Konkursie Plastycznym 2015. Ponadto obszerna relacja z  konsekracji ks. Adriana Korczago i wprowadzenia go w urzędowanie biskupa diecezji cieszyńskiej, najliczniejszej diecezji Kościoła.

 

Zachęcamy do lektury i prenumeraty na 2016 rok – tradycyjnej oraz w formacie pdf. CENA prenumeraty za pośrednictwem parafii  pozostaje BEZ ZMIAN.  Przypominamy, że w parafiach „Zwiastun Ewangelicki” można zaprenumerować od dowolnego miesiąca do końca 2016 r. Szczegóły na stronie 3. w wydaniu papierowym oraz na www.zwiastun.pl w zakładce ZE 2016.