english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

XII edycja Nagrody im. ks. Leopolda Otto

BIELSKO-BIAŁA, 17.05.2014

21.05.2014

W XII edycji Nagrody im. ks. Leopolda Otto, przyznawanej corocznie przez „Zwiastun Ewangelicki” kapituła uhonorowała trójkę laureatów. Statuetki i dyplomy 17 maja br. wręczali w Bielsku-Białej biskup Kościoła Jerzy Samiec oraz ks. Jerzy Below, redaktor naczelny dwutygodnika.


XII edycja Nagrody im. ks. Leopolda Otto

Aldonę Karską z Warszawy kapituła nagrodziła za wieloletnie zaangażowanie w parafii, diecezji i Kościele, szczególnie w pracy wśród kobiet oraz za ofiarne tworzenie fotograficznej dokumentacji życia współczesnych ewangelików.

 

Składając nagrodę na ręce Ewy Cieślar – siostry przełożonej Diakonatu Eben-Ezer w Dzięgielowie – kapituła postanowiła uhonorować wszystkie diakonise za dziesięciolecia wspaniałej służby dla bliźniego – wspominając wszystkie diakonaty, także dawniej działające w różnych miejscowościach.

 

Za ratowanie ewangelickiego dziedzictwa na Pomorzu i składanie dzisiaj świadectwa o ewangelickim zaangażowaniu dla Kościoła i społeczeństwa, nagrodę otrzymał Piotr Mańka ze Słupska. Ponieważ nie mógł być obecny na uroczystości, statuetka zostanie mu wręczona w późniejszym terminie.

 

„Chcemy świadczyć o zbawieniu” –  słowami pieśni chóru rozpoczęła się uroczystość, a następnie Słowo Boże rozważał ks. Piotr Gaś z Warszawy. Zauważył on, że nagroda jest etapem, a nie końcem dzieła prowadzonego przez laureatów w wierności Bogu. „Oni mogliby dziś powiedzieć: dostąpiliśmy czegoś wielkiego, bo zostaliśmy wybrani do tworzenia i budowania  dla Kościoła, Pana i ojczyzny” – mówił kaznodzieja, który w modlitwie wspomniał też laureata z pierwszej edycji nagrody, zmarłego niedawno bpa Tadeusza Szurmana.

 

Podczas spotkania przeprowadzono rozmowy z laureatkami – w imieniu diakonis wypowiadała się siostra przełożona –  w których  opowiadały o swojej działalności, trudnościach, radościach i planach na przyszłość. Oprawę muzyczną przygotował dzięgielowski chór parafialny, w którym śpiewają m.in. cztery diakonise  oraz laureatka z 2006 roku – diakon Helena Gajdacz. Śpiewakami dyrygowała Anna Stanieczek – laureatka Nagrody im. ks. Leopolda Otto z 2010 r.

 

Nagroda ta przyznawana jest osobom, które – tak jak jej patron – swoim zaangażowaniem na różnych płaszczyznach, postawą i dokonaniami składają świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa oraz wywierają istotny wpływ na życie Kościoła luterańskiego w Polsce.

 

zwiastun.pl