english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

XXI Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich

O nowych i starych wyzwaniach Kościoła

25.09.2012

W dniach 21-23 września w Warszawie odbyło się XXI Forum Kobiet Luterańskich. Tematem spotkania były "Nowe – stare wyzwania Kościoła". W Forum brały udział kobiety reprezentujące parafie ewangelickie z Polski oraz zaproszeni goście z Czech, Rosji i USA.


XXI Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich

Tegoroczne hasło Forum nawiązuje do ogłoszonego przez Synod Kościoła roku 2012 Rokiem Nowych Wyzwań. Słowa pozdrowienia do uczestników skierował bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.
 
Tematykę forum przedstawiono w referatach diakon Aleksandry Błahut- Kowalczyk: "Ludzie Biblii wobec życiowych doświadczeń" oraz ks. Marka Londzina: "Człowiek współczesny wobec życiowych doświadczeń".  Odbyły się także tematyczne grupy dyskusyjne:
 
- Rozterki duchowe współczesnych kobiet
- Z kim rozmawia współczesna kobieta o swoich codziennych problemach?
- Ludzie dojrzali wobec cierpienia.
- Jak kobiety reagują na wyzwania swoich czasów?
 
Uczestnicy przyjęli również Dokument Końcowy XXI Forum. Obrady zakończono nabożeństwem w kościele św. Trójcy w Warszawie, podczas którego kazanie wygłosiła diakon Halina Radacz - duszpasterz parafii ewangelickiej w Żyrardowie.
 
Forum jest organizowane od roku 1991 przez Synodalną Komisję Kobiet.
 
W XXIII kadencji Synodu Kościoła Komisja rozpoczęła działalność w nowym składzie. Reprezentują ją synodałowie: przewodnicząca - diakon Aleksandra Błahut- Kowalczyk, Anna Wantulok z parafii w Jaworzu - wiceprzewodnicząca,  Katarzyna Luc z parafii w Szczecinie - sekretarz Komisji,  Karol Werner z parafii w Łodzi - kurator diecezji warszawskiej Kościoła oraz ks. Robert Sitarek - proboszcz administrator parafii w Kłodzku i dyrektor Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji (d.CeKIRON) we Wrocławiu.

 

BIK, więcej zdjęć: luteranki

czytaj również: Dokument końcowy