english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zaangażowani seniorzy po raz kolejny w Koszalinie

II edycja transgranicznego projektu dla seniorów

22.09.2017

Projekt jest efektem współpracy pomiędzy PEA w Koszalinie a Pommersche Diakonieverein e.v w Greifswaldzie. Celem II edycji projektu jest ponowne pobudzenie seniorów do zaangażowania społecznego w oparciu o współpracę transgraniczną poprzez edukację, integrację i wymianę doświadczeń.


Zaangażowani seniorzy po raz kolejny w Koszalinie

25 sierpnia br. parafia luterańska w Koszalinie rozpoczęła drugą edycję transgranicznego projektu dla seniorów „Razem Lepiej - Besser Zusammen”.

 

Wspólnym obszarem zainteresowań obu partnerów są seniorzy, którym należy stwarzać warunki do rozwoju i uruchomienia ich potencjału w społecznościach lokalnych z uwzględnieniem zamieszkania na obszarze wsparcie. Punktem wyjścia przy tworzeniu idei projektu było zwrócenie uwagi na wyzwania, przed jakimi stoi dzisiejsza Europa w kontekście starzejących się społeczeństw.

Pierwszym wydarzeniem projektowym było polsko-niemieckie spotkanie seniorów w Koszalinie na które składały się wspólne warsztaty, zwiedzanie Koszalina, spotkanie integracyjne oraz zapoznanie uczestników wydarzenia z ofertą skierowaną do seniorów w Koszalinie.

Drugim etapem projektu było polsko-niemieckie spotkanie seniorów w Greifswaldzie, które miało miejsce w dniach 20-21.09 w Greifswaldzie. Wydarzenie miało charakter kontynuacji poprzednich spotkań. Wynikiem prac warsztatowych będzie wydanie dwujęzycznego Dziennika Aktywnego Seniora, który dystrybuowany będzie zarówno wśród polskich jak i niemieckich seniorów.
Dziennik Aktywności Seniora będzie zawierał artykuły o tematyce związanej z aktywnością seniora, możliwościami jego samorealizacji, jak również o tematyce prozdrowotnej i prospołecznej. Znajdą się tam również teksty dotyczące polsko- niemieckich kontaktów i inicjatyw w ramach współpracy transgranicznej.

Ostatnim etapem, kończącym projekt będzie polsko-niemieckie seminarium na temat "Polskie i niemieckie formy aktywizacji seniorów - wymiana doświadczeń", które odbędzie się 7-8 listopada br. w Koszalinie. Seminarium poświęcone będzie różnym formom aktywizacji seniorów, realizowanym po obu stronach granicy. Seminarium zakłada udział polskich i niemieckich referentów - specjalistów oraz  praktyków w temacie seminarium.

„Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)”.