english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wiadomości z zagranicy

 • Kościół, służba i Eucharystia

  Kościół, służba i Eucharystia

  24.08.2016 Generalne Zgromadzenie (synod) Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Ameryce (ELCA) przyjęło zdecydowaną większością głosów (931:9) rzymskokatolicko-luterański dokument „Deklaracja w drodze”, podejmujący najistotniejsze problemy teologiczne w bilateralnym dialogu. Luterańsko-rzymskokatolicki dialog w USA to najstarszy oficjalny dialog teologiczny na poziomie lokalnym prowadzony już od 1965 roku.  czytaj całość »
 • Polsko-amerykańska współpraca kobiet

  Polsko-amerykańska współpraca kobiet

  10.08.2016
  Od ok. 20 lat Komisje kobiet Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i Synodu Oregon Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Ameryce łączą partnerskie relacje, które są pokłosiem oficjalnego partnerstwa pomiędzy tymi Kościołami. 
  czytaj całość »
 • Być narzędziem w ręku Boga

  Być narzędziem w ręku Boga

  22.07.2016

  W dniach 13-23 czerwca w Wuppertalu odbyła się konferencja dla świeckich kaznodziejów. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce reprezentował Roman Fenger.
    czytaj całość »

 • Zmarł śp. ks. sen. Bogusław Kokotek

  Zmarł śp. ks. sen. Bogusław Kokotek

  28.07.2016

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 24 lipca 2016 r. zmarł ks. Bogusław Kokotek, senior Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W., długoletni pastor zboru w Czeskim Cieszynie Na Niwach. czytaj całość »

 • Jesteście solą ziemi

  Jesteście solą ziemi

  10.07.2016

  "Jesteście solą ziemi!" – pod takim hasłem odbyło się w dniach 7 do 10 lipca 2016 r. spotkanie Chrześcijan Europy Środkowowschodniej w Budapeszcie. Uczestniczyło w nim blisko pięciuset ewangelików z Polski i była to największa grupa narodowa wśród reprezentowanych na spotkaniu krajów europejskich. czytaj całość »

 • Ugruntowani w Bożej miłości

  Ugruntowani w Bożej miłości

  06.07.2016

  W dniach od 15 do 21 czerwca br. obradowała w Wittenberdze Rada Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL). Mottem spotkania były słowa „Ugruntowani w Bożej miłości – zmierzając ku Bożej przyszłości”. czytaj całość »

 • Spotkanie Chrześcijan w Budapeszcie

  Spotkanie Chrześcijan w Budapeszcie

  07.07.2016 W dniach 7 do 10 lipca 2016 r. odbędzie się Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowej i Wschodniej w Budapeszcie. czytaj całość »
 • O misji w 2018 w Tanzanii

  O misji w 2018 w Tanzanii

  30.06.2016

  Kościół Ewangelicko-Luterański Tanzanii będzie gospodarzem Światowej Konferencji Misyjnej, która odbędzie się w dniach od 8 do 13 marca 2018 roku w Arushy – decyzję taką podjął Komitet Centralny Światowej Rady Kościołów (ŚRK), obradujący w dniach 22-28 czerwca 2016 r. w Trondheim (Norwegia). czytaj całość »