english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zakończył się pierwszy dzień obrad Synodu

Bielsko - Biała, 26 października 2012 r.

26.10.2012

W piątkowe popołudnie (26.10) w kościele Zbawiciela w Bielsku-Białej odbyło się nabożeństwo inaugurujące drugą sesję XIII Synodu Kościoła luterańskiego w Polsce.


Zakończył się pierwszy dzień obrad Synodu

Kazanie w czasie nabożeństwa spowiednio-komunijnego wygłosił Prezes Synodu Kościoła, ks. Grzegorz Giemza.

 

Z wielu stron słyszę słowa troski o nasz Kościół. Powody tych trosk są różne. Naszym zadaniem, jako Synodu Kościoła jest usilne dążenie do wspólnoty, w poszanowaniu naszej różnorodności. To wysiłek, w którym jesteśmy motywowani przez Ducha Świętego – powiedział ks. Grzegorz Giemza. Prezes Synodu przypomniał, co jest zadaniem Kościoła, mówiąc – Bycie z innymi nie zawsze jest łatwe i przyjemne. Nikt nie potrafi tak zranić, jak druga osoba. Dlatego Kościół jest wyzwaniem. Pytanie brzmi – czy akceptuję innych, znoszę i poważam? Znaczną część kazania ks. Giemza poświęcił kwestii wewnątrzkościelnej jedności, mówiąc – Jedność jest wysiłkiem i nie jest ona dana raz na zawsze. Jesteśmy powołani do życia wiecznego (…) Jezus Chrystus jest tym, w którym pokładamy nadzieję i ufamy (…) ale mamy różne doświadczenia wiary, pochodzenie, sposób wychowania (…) każdy z nas wnosi coś nowego do Kościoła, czego nie wniesie nikt inny. Ta różnorodność to też wysiłek, by pozostać razem (…) Pojednana różnorodność dotyczy życia wewnątrz naszych Kościołów. Trzeba więc rozmowy i nierzadko trudnego jednania się. Ks. G. Giemza zaznaczył też, że Kościół to ludzie ze swoimi wyobrażeniami, marzeniami i ambicjami. Nie omieszkał też wspomnieć o nadchodzącym 500-leciu Reformacji – Przed nami jubileusz roku 2017. Ważny Jubileusz. Chcielibyśmy uchwycić nasze świętowanie takiej rocznicy. Jest pytanie, czy nasz Kościół, czy ewangelicy są w stanie wykorzystać tę szansę

 

Następnie goście Synodu z bratnich Kościołów ewangelickich - bp Marek Izdebski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, ks. Andrzej Malicki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego i ks. Rafał Bukowiecki z Luterańskiego Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej, wygłosili pozdrowienia w imieniu swoich Kościołów.

 

– Przez ostatnich dziesięć lat dużo dobrego się stało w relacjach naszych Kościołów. Mamy wspólny śpiewnik, wydany przez Wydawnictwo Augustana. Podobnie w większości naszych parafii korzystamy z podręczników do nauki religii wydanych przez to wydawnictwo. Jestem wam wdzięczny, a przede wszystkim Bogu za porozumienie podpisane 22 lutego dotyczące możliwości korzystania przez naszych wiernych z czynnego i biernego prawa wyborczego w naszych parafiach - powiedział bp M. Izdebski. Z kolei przedstawiciel bpa Edwarda Puśleckiego z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP – ks Andrzej Malicki wyraził nadzieję, że 500-lecie Reformacji będzie miało charakter na wskroś ekumeniczny. Natomiast ks. Rafał Bukowiecki z LEKAW wyraził wdzięczność za relacje z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim. Dodał też – Będziemy w najbliższych dniach obchodzili Pamiątkę Reformacji, której dziedzictwo czyni nas jedną wielką rodziną.

   

Podczas nabożeństwa swoje ślubowania złożyli również nowi członkowie Synodu, przyjęci w jego grono decyzją Rady Synodalnej - ks. Jerzy Below z Wydawnictwa Augustana, Wanda Falk z Diakonii Kościoła, Romulad Długosz z Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego oraz ks. Władysław Wantuok ze Stowarzyszenia Księży i Katechetów.

   

Obrady synodalne rozpoczęto w sali budynku Augustana. Po przyjęciu porządku obrad Synod rozpoczął jego realizację. Na początku przyjęto protokół z pierwszej sesji obecnego Synodu oraz sprawozdanie z działalności Rady Synodalnej, złożone przez ks. Grzegorza Giemzę, Prezesa Synodu.

 

W kolejnym punkcie obrad bp Jerzy Samiec złożył sprawozdania z życia Kościoła oraz z działalności Komisji Historycznej. Po dyskusji oba sprawozdania zostały przyjęte.

 

Pierwszy dzień obrad Synodu zakończyła modlitwa wieczorna, którą poprowadził bp Jan Wacławek, Biskup Śląskiego Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej.

 

Więcej informacji o Synodzie Kościoła: Zapowiedź sesji

Więcej zdjęć: Zwiastun Ewangelicki