english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zależę od Boga w każdym położeniu

Podwójny numer Zwiastuna Ewangelickiego

04.05.2020

W związku z obowiązującymi ograniczeniami, a także by ułatwić parafiom dystrybucję czasopisma dla prenumeratorów, ukazały się połączone numery 8/2020 oraz 9/2020 „Zwiastuna Ewangelickiego”.


Zależę od Boga w każdym położeniu

Rozważania Słowa Bożego skupiają się na kolejnych powielkanocnych niedzielach, które zachęcają do radowania się ze zmartwychwstania i do wychwalania  Boga: Uwielbienie to przekonanie, że zależę od Boga w każdym położeniu – pisze ks. Piotr Sztwiertnia na Niedzielę Cantate. Z tematem tej niedzieli związany jest też tekst Marka Cieślara Gdzie skarb, tam serce w rubryce Zbliżenia.

Drugi tekst w tej rubryce, Botaniczne emblematy Tomasza Beczały, zaprasza do poznawania przyrodniczych osobliwości rozsianych w poszczególnych diecezjach – i do odwiedzin tych obiektów i parafii, gdy już będzie to możliwe. Wiąże się to z troską o Boże stworzenie, która zajmowała nas szczególnie w roku ubiegłym, a w numerze do refleksji na ten temat zachęca diakon Małgorzata Gaś w artykule Ekologiczny zmysł.

Autorzy nie porzucają jednak bieżących problemów: Iwona Holeksa oraz ks. Sławomir Sikora zachęcają, aby nie bać się zmian i wychodzić ze strefy komfortu. O funkcjonowaniu Kościoła i nas, poszczególnych wiernych w obecnym czasie, piszą bp Adrian Korczago oraz bp Marian Niemiec. 

Ponadto w rubryce Rok wolności chrześcijańskiej dwugłos na temat tego, jak należy rozumieć wolność w czasach pandemii.  Wolność oznacza dziś obowiązek samoograniczenia potrzeb do absolutnego minimum – pisze Łukasz Barański, a Jerzy Sojka przypomina, że chociaż brakuje nam nabożeństw i społeczności wierzących, to w czasie epidemii fizyczna wspólnota jest łaską, ale łaską niedostępną.

W rubryce Wydarzenia kolejne doniesienia na temat Życia parafialnego w czasach pandemii oraz działań pomocowych podejmowanych przez różne instytucje i organizacje diakonijne.

Do ciekawych wniosków współcześnie prowadzą też epidemie, które miały miejsce w przeszłości. O cholerze w Turku i okolicach w XIX wieku pisze ks. Andrzej Mendrok, a Janusz Witt wspomina życie w dotkniętym epidemią ospy prawdziwej Wrocławiu w latach 60. ubiegłego wieku.

Zapraszamy do lektury. Jak poprzednie numery, także ten w całości udostępniony jest na www.zwiastun.pl, aby ułatwić dostęp do krzepiących treści i praktycznych wskazań na czas pandemii. Zapraszamy również na profil na Facebooku: https://www.facebook.com/ZwiastunEwangelicki