english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Załóż, podziel się

Solidarnościowa akcja zakupu

27.08.2020

Odpowiadając na inicjatywę Światowej Federacji Luterańskiej, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce włączył się w akcję zakupu maseczek „Wear it, share it” (Załóż, podziel się) wyprodukowanych przez Centrum Podnoszenia Kwalifikacji Kobiet. Instytucja należy do Kościoła Huria Christan Batak (Chrześcijański Kościół Protestancki Batak) z Indonezji, największego Kościoła luterańskiego w Azji, skupiającego ok. 4 miliony wiernych. Udało się zebrać fundusze na zakup maseczek 1500 Euro.

 


Załóż, podziel się

Konsystorz Kościoła zakupił 100 maseczek, a pozostałe kilkanaście Parafii luterańskich, które zostały poinformowane o takiej możliwości drogą elektroniczną.

Maseczka kosztowała 10 euro. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na pomoc Kościołom członkowskim ŚFL, w szczególności zaś na wsparcie lokalnych programów humanitarnych w biedniejszych krajach na walkę z COVID-19.

 


-Włączając się w akcję ŚFL chcieliśmy wnieść nasz niewielki wkład w pracę luteranek z Indonezji, ale też całej rodziny luterańskiej na świecie, aby w ten symboliczny sposób wesprzeć naszych współwyznawców z biedniejszych krajów, walczących z pandemią, którzy i tak na co dzień borykają się z wielkimi trudnościami. Przy okazji warto również promować symbol ŚFL jako zaangażowanej wspólnoty Kościołów o jasnej tożsamości i z konkretnymi celami działania – powiedział Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec.

czytaj dalej ewangelicy.pl