english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zapraszamy na Kurs Duszpasterski

Trwają zapisy na kolejny kurs organizowany przez CME

15.09.2019

Zapraszamy na Kurs Duszpasterski w międzynarodowym systemie edukacji pastoralno-klinicznej, poziom podstawowy i dla zaawansowanych. Uczestnicy obu poziomów pracują razem w jednej grupie.


Zapraszamy na Kurs Duszpasterski

Organizatorzy zapewniają, że biorąc udział w kursie można rozwinąć umiejętności komunikacji interpersonalnej, nauczyć się otwartego prowadzenia rozmów, dokonać oceny własnego stylu komunikowania się, poznać słabe i mocne strony swojego sposobu komunikacji w grupie, dowiedzieć się w jaki sposób rozmawiać, by budować i utrzymywać relacje.

Zajęcia odbywają się w Warszawie w 6-10 osobowej grupie, co daje możliwości do rozwoju i obserwacji procesu kształcenia, dzielenia się własnymi doświadczeniami i emocjami oraz stworzenia atmosfery zaufania, która jest tu niezbędna. Grupa tworzy własną niepowtarzalną dynamikę, a każdy jej uczestnik ma okazję lepiej zrozumieć siebie, swoje reakcje na innych, a także reakcje innych na siebie.

W trakcie kursu uczestnicy przechodzą intensywne ćwiczenia interpersonalne w grupie, a pozostały czas przeznaczony jest na pracę własną: sporządzanie tzw. protokołów rozmów duszpasterskich, spisywanie fragmentów swojej biografii, lekturę publikacji związanych z komunikacją.

Grupę poprowadzi małżeństwo: Grzegorz i Bożena Giemzowie, certyfikowani superwizorzy i duszpasterze z wieloletnim doświadczeniem, a także członkowie zarządu Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce, jak i członkowie-założyciele Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie.
 

Początek kursu 15-16 listopada. Zajęcia odbywają się w Warszawie przy ulicy Willowej 1, w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej.

Kolejne zjazdy:
6-7 grudnia
3-4 stycznia 2020 roku
7-8 lutego
13-14 marca
24-25 kwietnia
22-23 maja
19-20 czerwca

Zajęcia odbywają się w piątki od 10.00 do 20.30 i w soboty od 8.00 do 16.00.

Koszt szkolenia to 2400 zł, w tym 400 zł wpisowe.

Szersze informacje dostępne są na stronie CME 

Zgłoszenie należy przesłać mailowo do 30 września 2019 r. na adres: warto@cme.org.pl.
Przed rozpoczęciem kursu kandydaci zostaną zaproszeni na indywidualne spotkanie z superwizorami.

ORGANIZATOR
Centrum Mediacji, Superwizji i Poradnictwa
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP www

PARTNERZY
Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP www
Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce www
Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie www
Zakon Bonifratrów www
Bonifraterska Fundacja Dobroczynna www