english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zbiórka darów na BPGA

Rusza tegoroczna akcja zbierania środków na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa

13.04.2017

Zarząd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa zwraca się z prośbą o składanie darów na fundusz, który wspiera remonty i inwestycje realizowane przez parafie i inne instytucje Kościoła w Polsce.


Zbiórka darów na BPGA

Zbiórka darów odbywa się od Wielkanocy do święta Zesłania Ducha Świętego. 

 

Tegoroczny Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa odbędzie się dnia 15 czerwca 2017 w ramach Ewangelickich Dni Kościoła. 

 

Początek podczas nabożeństwa "Przy Kamieniu" na Równicy w Ustroniu o godz. 10:00. Obrady Zjazdu Delegatów BPiGA będą miały miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Śniegonia w Wiśle (Plac B.Hoffa 3) od 14:30.

 

Szczegóły dotyczące zbiórki można znaleźć na stronie internetowej BPGA.

 

-----

 

Odezwa Zarządu BPGA

 

„A sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. A oni przyszedłszy do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc: Godzien jest, abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę”. Łk 7,2-5

 

W tekście Ewangelii przypadającym na tegoroczne Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa ważną postacią – obok Jezusa – jest postać rzymskiego żołnierza, setnika. Z opisu ewangelisty domyślamy się, że mamy do czynienia z człowiekiem dobrym, otwartym, który zaskarbił sobie szacunek rdzennych mieszkańców Kafarnaum. Wybudowanie synagogi było darem jego serca. Dlatego w chwili, gdy potrzebna jest pomoc dla jego sługi, cała społeczność żydowska wstawia się za nim u Jezusa.

 

Postawa setnika jest pod wieloma względami godna pochwały i naśladowania. Po pierwsze – nie wynosi się, nie zarządza przy pomocy siły i wojska, po drugie – skromnie prosi o pomoc, wyrażając przy tym głęboką wiarę w Jezusa (por. Łk 7,6-7).

 

Spójrzmy w biblijny tekst jak w lustro naszego życia. Czy postawa setnika rzymskiego jest i naszą postawą? Czy raczej nie jest tak, że gdy składamy ofiary na nasze kościoły, chcielibyśmy zostać za to nagrodzeni lub przynajmniej publicznie docenieni? Pragniemy, by nasz gest został zauważony. To łaskocze naszą próżność. Ewangelia jednak uczy innej postawy: obfitej ofiarności na przybytek Boga, ale równocześnie cichości i skromności.

 

Tej ewangelicznej postawy możemy się uczyć składając pieniężne ofiary na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa, które przekazujemy corocznie na remonty kościołów, kaplic, plebanii – we wszystkich diecezjach naszego Kościoła. Mimo że to pomoc anonimowa, jednak może nas napawać słuszną dumą, gdy zobaczymy, ilu parafiom udało się do tej pory wspólnie pomóc!

 

Wprawdzie nie będziemy dzięki udzielonemu wsparciu rozpoznawalni jak setnik z Kafarnaum, ale bądźmy pewni, że parafie, zbory, wierni, którzy otrzymają środki finansowe na remonty domów Bożych, będą w swych modlitwach dziękować za szczodrość i ofiarność naszych serc.


To będzie dla nas nowe, pozytywne doświadczenie – ktoś nam dziękuje i za nas się modli, pomimo że nie zna swego darczyńcy! A czyni tak dlatego, że doznał dobra i doświadczył pomocy. Jako ci, którzy są obdarowywani i jako ci, któ¬rzy darują, radujmy się w tym, co Bóg nam pozwala przeżyć.

 

Za każdy złożony pieniężny dar, dziękujemy i obiecujemy jako zarząd BPGA podzielić zebrane środki najlepiej jak potrafimy, i przeznaczyć je dla tych parafii, które w szczególny sposób tych darów potrzebują. Bóg Wam zapłać.


za zarząd BPGA

ks. Marcin Makula