english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zbyt zajęci, by dziękować?

Nowy Zwiastun Ewangelicki stawia pytanie

06.10.2014

Zbyt leniwi, żeby się modlić, zbyt zajęci, żeby dziękować– czy rzeczywiście tacy jesteśmy, jak w artykule o  modlitwach stołowych pisze ks. Paweł Hause? W okresie Dziękczynnego Święta Żniw tematyka nowego „Zwiastuna Ewangelickiego” nr 19/2014 w wielu punktach dotyka zarówno stosunku człowieka do przyrody, jak też pożywienia, które z ręki Boga otrzymujemy jako plony pól, lasów i ogrodów.


Zbyt zajęci, by dziękować?

O ogrodzie życia, w którym ogrodnikiem powinien być Chrystus, pisze ks. Sławomir J. Sikora, a ks. Marek Jerzy Uglorz przypomina, jak ważne są wspólne posiłki – spajają domowników oraz przypominają o uczcie miłości, czyli Wieczerzy Pańskiej.

 

Nie tylko podziwiam, co Bóg stworzył, ale mam do całej przyrody szacunek, bo Bóg dał ją człowiekowi w opiekę – mówi Henryk Dominik w rozmowie z Magdaleną Legendź.

 

O plonach nieco  innego rodzaju, czyli dokonaniach i przyszłości Forum Ewangelickiego z okazji  20. spotkania tego ruchu, wypowiadają się członkowie komitetu organizacyjnego  zapytani przez Izabelę Barabosz.  Ponadto relacje z  konsekracji i wprowadzenia w urzędowanie nowego biskupa diecezji katowickiej oraz z parafialnych jubileuszy.

 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty – tradycyjnej i w formacie pdf. Szczegóły na www.zwiastun.pl w zakładce ZE 2014.