english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zgromadzenie kobiet ewangelickich Słowacji

Spotkanie w Kremnicy

04.05.2016

30 kwietnia 2016r. w Kremnicy na Słowacji odbyło się XI Walne Zgromadzenie Ewangelickich Kobiet na Słowacji pod hasłem: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony/a,  ty i twój dom  (Dz 16,31). 


Zgromadzenie kobiet ewangelickich Słowacji

W pierwszej części spotkania zgromadzone z całej Słowacji luteranki (ok. 400 pań) oraz zaproszone panie z zagranicy wysłuchały pozdrowień i dokonały wyboru 3 nowych koordynatorek służby wśród kobiet.

Synodalną Komisję ds.Kobiet KEA w RP reprezentowała dk Aleksandra Błahut-Kowalczyk, która swe pozdrowienie oparła o Słowo z Księgi proroka Izajasza 30,15c: W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc.

Następnie zostały zaprezentowane senioraty Zachodniego i Wschodniego Dystryktu Kościoła Luterańskiego na Słowacji oraz projekt na Jubileusz Reformacji pod roboczą nazwą „Gobelin”, składający się z 15 wyhaftowanych przez kobiety obrazów o rozmiarach 1 x 1.20m przedstawiających wydarzenia  i miejsca związane z Reformacją na Słowacji.

Po południu odbyło się nabożeństwo z Wieczerzą Pańską. Kazanie wygłosiła ks. dr Elaine Gleci Neuefeldt, która kieruje programem Kobiety w Kościele i Społeczeństwie Światowej Federacji Luterańskiej (LWF WICAS). Błogosławieństwa nowo wybranym koordynatorkom oraz wszystkim zebranym podczas przystępowania do Komunii Świętej udzielił ks. bp Milan Krivda, biskup Zachodniego Dystryktu Kościoła Luterańskiego na Słowacji.

tekst: abk

zdj.: Dariusz Wantulok